Przejdź do treści.

Menu

W dniu dzisiejszym (26 maja 2023 r.) odbyły się obrady LVII Sesji Rady Powiatu w Elblągu.
Na początku obrad wysłuchano Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 12 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. przedstawionego przez Starostę Elbląskiego. Następnie Radni Rady Powiatu w Elblągu udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Kolejnym punktem obrad było uroczyste wręczenie Panu Władysławowi Brachunowi oraz Panu Leszkowi Berbeciowi Honorowej Odznaki „Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego”.

Podczas Sesji ogólnie podjęto 9 uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
1. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania.
2. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2022 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.
3. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.
4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.
5. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Panu Stanisławowi Sołowiejowi.
6. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Elbląskiego.
7. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Elbląskiego.
8. projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/19/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje-stru zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności.
9. w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Elblągu oraz Komisji Rady Powiatu w Elblągu.

Wysłuchano informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Elblągu o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa przeprowadzonych w 2022 roku oraz informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu nt. Rynku pracy w powiecie elbląskim w 2022 roku.
Na zakończenie przedstawiono informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski