Przejdź do treści.

Menu

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa powiatowego w Elblągu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Adres: Saperów 14A, 82–300 Elbląg
 • E-mail: sekretariat@powiat.elblag.pl
 • Telefon: 552394900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. 1.Budynek główny: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14 A

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście boczne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się jedna winda z bezpośrednim dostępem z poziomu chodnika. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście główne do urzędu od ulicy Saperów posiada oznakowany przycisk do kontaktu, dzięki któremu pracownik ochrony udzieli pomocy w dotarciu do wejścia dla osoby niepełnosprawnej. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowane są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku oraz IV piętrze. Przy urzędzie znajdują się stosownie oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: na parkingu głównym jedno miejsce oraz na parkingu przy windzie również jedno miejsce. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a. Na korytarzach znajdują się piktogramy z podstawowymi funkcjami budynku i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
W urzędzie jest również pracownik, który zabezpieczy korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego dla osób głuchych
i słabosłyszących.

 1. 2 .Budynek: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego 14

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Budynek nie posiada windy. Wejście boczne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowane są wszystkie korytarze i pomieszczenia. W budynku znajduje się toaleta częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Urząd nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a.

Informacje dodatkowe:

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Elblągu spełnia standardy WCAG poziom AA.

 

Załączniki:

pdf Zapewnienie dostępności (278 KB)

pdf Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (530 KB)

pdf Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej (389 KB)

pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf (104 KB)

 

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski