Przejdź do treści.

Menu


logotypy po ryby


PROJEKT 1

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Numer projektu 00037-6523.2-SW1410013/17/18

Nazwa projektu ,, Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stanica Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu’’

Beneficjent: Powiat Elbląski

Termin realizacji operacji: do 30 listopada 2018 r.

 Koszty całkowite realizacji operacji 307.455,32 PLN

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji 236.740,60 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 171.044,65 PLN

Celem operacji było wzmocnienie wizerunku i atrakcyjności Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu, jako turystycznego obiektu użyteczności publicznej. Dzięki temu sprzętowi poprawi się możliwość uprawiania turystyki wodnej, rekreacji, wędkarstwa oraz wzrosną możliwości poznawania walorów Zalewu Wiślanego jak i jego okolic. Zakupiony w ramach operacji sprzęt to łódź motorowa klasy III Parker Weekend 770 o długości 7 metrów, przeznaczona do celów turystycznych. Konstrukcja zapewnia możliwość zabrania na pokład do 7 osób i możliwość pływania w dzień jak i w nocy po wodach morskich i śródlądowych przy sile wiatru do 6°B.

Zakup łodzi został zrealizowany w ramach operacji pn. „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stanica Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu. Operacja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności”. Beneficjentem operacji jest Powiat Elbląski. Zakup łodzi motorowej był możliwy dzięki wsparciu finansowemu realizowanemu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz środków własnych.


PROJEKT 2

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Numer projektu 00100-6523.2-SW1410060/18/19

Nazwa projektu ,,Wyposażenie Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu’’

Beneficjent: Powiat Elbląski

Termin realizacji operacji: do 30 listopada 2019 r.

 

Koszty całkowite realizacji operacji 74.997,00 PLN

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji 60.973,07 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 42.500,00 PLN

Wkład krajowy z Budżetu Państwa 7.500,00 PLN

Wkład własny Powiatu Elbląskiego 24.997,00 PLN 

    W wyniku realizacji projektu zakupiono 8 rowerów wodnych wraz z wózkiem slipowym, by osiągnąć cel, którym było rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. Zakup rowerów wodnych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego poszerzył spektrum osób mogących uprawiać turystykę i rekreację na Zalewie Wiślanym oraz zwiększył ilość osób korzystających z rowerów wodnych i odwiedzających Stanicę Wodną w Nadbrzeżu.

     Zakupione w ramach realizacji projektu rowery wodne są ogólnodostępne w Stanicy Wodnej w Nabrzeżu dla potencjalnych turystów z obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na użytek obsługi organizowanych na terenie Stanicy Wodnej spotkań i pikników plenerowych zarówno grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych.

Bez tytułu


PROJEKT 3

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Numer projektu 00147-6523.2-SW1410061/19/20

Nazwa projektu ,,Elektroniczno-wizyjny system rejestracji korzystających ze Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu’’

Beneficjent: Powiat Elbląski

Termin realizacji operacji: do 30 listopada 2020 r.

 

Koszty całkowite realizacji operacji 109.470 PLN

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji 89.000 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 41.454,50 PLN

Wkład krajowy z Budżetu Państwa 7.315,50 PLN

Wkład własny Powiatu Elbląskiego 40.230 PLN 

 

   W wyniku realizacji projektu nastąpi usprawnienie jakości proponowanych usług oraz zapewnienie w większym stopniu bezpieczeństwa osób korzystających ze Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. W ramach operacji przewidywana jest instalacja elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. System składa się z dwóch niezależnych bramek wejściowych wyposażonych w kołowrotek liczący połączony z systemem komputerowym pozwalającym na raportowanie ilości odwiedzających turystów. Stanica Wodna w Nadbrzeżu, dodatkowo dla utrzymania możliwości korzystania ze swoich atrakcji zapewni swobodną możliwość poruszania się po terenie oraz okolicach, w tym celu będą bramki wyjściowe dla opuszczających stanicę jak i dla osób wychodzących czasowo. Aby nadzorować osoby, które zakupiły bilet wejściowy i czasowo chcą opuścić teren stanicy wprowadza się opaski na nadgarstek – system kolorów, który będzie oznaczał turystę do prawa korzystania z infrastruktury stanicy oraz dający możliwość czasowego opuszczania terenu jak również w szybkim czasie pozwoli zlokalizować na terenie osoby nie uprawnione (bez opaski).

    Do rejestracji oraz nadzoru ilości przebywających oraz kontroli pracowników wprowadza się nadzór wizyjny, który podwyższy standard bezpieczeństwa przebywających rejestrując wszelkie zdarzenia, wyeliminuje możliwość pobytu osób bez zakupionego biletu oraz pobytu osób postronnych, jednocześnie podwyższy standard zarządzania i nadzoru.

   System rejestracji wizyjnej pozwoli skorelować i sprawdzić ilość przebywających z ilością sprzedanych wejściówek.

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski