Przejdź do treści.

Menu

Podstawowym dokumentem planistycznym rozwoju Powiatu Elbląskiego jest Strategia Rozwoju Powiatu Elbląskiego, która określa misję, wizję oraz cele i kierunki działań do roku 2015.
Dokument ten opracowany przez pracowników Starostwa powiatowego w Elblągu Metodą Aktywnego Planowania Strategii to wynik aktualizacji Strategii Trwałego Zrównoważonego Rozwoju Społeczno , Gospodarczego Powiatu Elbląskiego opracowanej w 2000 roku.
Zaktualizowana strategia została uchwalona przez Radę Powiatu w Elblągu
we wrześniu 2007 r.
Aktualizację strategii wymusiły zmieniające się realia, w tym m.in. przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
Strategia Rozwoju Powiatu Elbląskiego na lata 2007 , 2015 to dokument zawierający koncepcję wieloletnich działań wyznaczonych w oparciu o diagnozę sytuacji powiatu oraz analizę jego atutów i słabych stron. Strategia wyznacza główne cele rozwoju oraz kierunki działania, które dążą do optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów powiatu i jego otoczenia. Istotą strategii jest wybór sposobów realizacji stworzonej wizji powiatu w odniesieniu do zmieniających się warunków zewnętrznych, przy trwale zakreślonym horyzoncie czasowym.
Przy opracowaniu Strategii korzystano z danych regionalnych oraz analiz własnych.
W proces aktualizacji Strategii zostało włączonych kilkadziesiąt osób, będących reprezentantami środowisk społecznych, samorządowych, Rady Powiatu.
Opinie prosimy przesyłać na adres e-mail: dialogspoleczny@powiat.elblag.pl

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski