Przejdź do treści.

Menu

 

 Klauzula informacyjna dot. monitoringu Sesji

Starostwo Powiatowe w Elblągu informuje uczestników sesji Rady Powiatu w Elblągu, że obrady są transmitowane i następuję utrwalenie wizerunku osób uczestniczących w sesji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu zrealizowania obowiązku ustawowego ciążącego na administratorze.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na stronach internetowych powiat.elblag.pl  i powiatelblag.sesja.pl 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego z siedzibą 82-300 Elbląg, ul Saperów 14A.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:   
– zapewnienie prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, transmitowania i utrwalania obrad, zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

3. Transmisja obrad sesji Rady Powiatu w Elblągu jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Elblągu i na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Osoba objęta monitoringiem, uczestnicząc w obradach sesji wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku umieszczonego na nagraniach z sesji Rady Powiatu w Elblągu. W przypadku nie wyrażenia zgody uczestnictwo w obradach sesji Rady Powiatu w Elblągu będzie niemożliwe.

5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podczas transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Elblągu oraz ich nagrywania Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane i przekazywane do państw trzecich.

7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg to: Grzegorz Dawidziuk e-mail: gdawidziuk.iod@powiat.elblag.pl, tel. 55 239 49 70  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  • Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz..511 t.j.). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669).

 

Archiwum nagrań z Sesji Rady Powiatu w Elblągu znajduje się również na stronie: 

https://powiatelblag.sesja.pl/

 

LXII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

LXI Sesja Rady Powiatu w Elblągu

LX Sesja Rady Powiatu w Elblągu

LIX Sesja Rady Powiatu w Elblągu

LVIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

LVII Sesja Rady Powiatu w Elblągu 

LVI Sesja Rady Powiatu w Elblągu

LV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

LIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

LIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu 

LII Sesja Rady Powiatu w Elblągu 

LI Sesja Rady Powiatu w Elblągu 

L Sesja Rady Powiatu w Elblągu 

XLIXSesja Rady Powiatu w Elblągu 

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu 

XLVII Sesja Rady Powiatu w Elblągu 

XLVI Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XLV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XLIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XLIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XLII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XLI Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XL Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXXV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXXII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXXI Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXX Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XXIX Sesja Rady Powiatu w Elblągu - telekonferencja

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu - telekonferencja

XXVII Sesja Rady Powiatu w Elblągu - telekonferencja

XXVI Sesja Rady Powiatu w Elblągu - telekonferencja

XXV Sesja Rady Powiatu w Elblągu - telekonferencja

XXIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu - telekonferencja

XXIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu - telekonferencja

XXII Sesja Rady Powiatu w Elblągu - telekonferencja 

XXI Sesja Rady Powiatu w Elblągu - telekonferencja

XX Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XIX Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XVIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XVII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XVI Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

XI Sesja Rady Powiatu w Elblągu

X Sesja Rady Powiatu w Elblągu

IX Sesja Rady Powiatu w Elbląu

VIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

VII Sesja Rady Powiatu w Elblągu 

VI Sesja Rady Powiatu w Elblągu

V Sesja Rady Powiatu w Elblągu

IV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

III Sesja Rady Powiatu w Elblągu

II Sesja Rady Powiatu w Elblągu

I Sesja Rady Powiatu w Elblągu

 

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski