Przejdź do treści.

Menu

PORZĄDEK OBRAD
LVII Sesji Rady Powiatu w Elblągu
w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 10.00
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 12 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r.
5. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
5.1 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania.
5.2 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2022 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.
6. Wręczenie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Powiatu Elbląskiego” Panu Władysławowi Brachun.
7. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
7.1 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030.
7.2 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.
7.3 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Panu Stanisławowi Sołowiej.
7.4 w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Elbląskiego.
7.5 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Elbląskiego.
7.6 projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/19/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności.
7.7 w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Elblągu oraz Komisji Rady Powiatu w Elblągu.
8. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Elblągu o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa przeprowadzonych w 2022 roku.
9. Informacja nt. Rynku pracy w powiecie elbląskim w 2022 roku.
10. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski