Przejdź do treści.

Menu

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 200
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:52 dnia 23.11.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(79), ełcki(81), giżycki(80), gołdapski(79), kętrzyński(76), lidzbarski(80),
mrągowski(76), nidzicki(84), olecki(80), Olsztyn(81), olsztyński(83), piski(79),
szczycieński(79), węgorzewski(79)
Ważność od godz. 09:55 dnia 23.11.2022 do godz. 22:00 dnia 23.11.2022
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (14 powiatów) od
09:55/23.11 do 22:00/23.11.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów:
bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki,
Olsztyn, olsztyński, piski, szczycieński i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (14 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
opadach marznących
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: braniewski(82), działdowski(83), Elbląg(81), elbląski(82), iławski(84),
nowomiejski(84), ostródzki(85)
Ważność od godz. 19:00 dnia 22.11.2022 do godz. 10:00 dnia 23.11.2022
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (7 powiatów) od
19:00/22.11 do 10:00/23.11.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów:
braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, nowomiejski i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
opadach marznących
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Główny Sponsor wyjazdu do Niemiec

Beznazwy 1

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski