Przejdź do treści.

Menu

PORZĄDEK OBRAD

XXXIX Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 10.00,

w trybie wideokonferencji

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 29 października 2021 r. 26 listopada 2021 r.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
  1. 1projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.
  2. 2projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.
  3. 3w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  4. 4w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji
   Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską "Bliżej Bałtyku 2030".
  5. 5w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga.
  6. 6w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
  7. 7projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/89/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Elbląskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Elbląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  8. 8w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu na 2022 rok.
  9. 9projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży.
  10. 10w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Elbląskiego.
 6. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek

 

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski