Przejdź do treści.

Menu

1. Konkurs odbywający się w ramach obchodów Dnia Ziemi 2011 w Elblągu, organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 18 w Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowychze szkół na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego.
3. W skład każdego zespołu wchodzi maksymalnie siedmiu uczniów i dwóch opiekunów. Większa liczba osób uczestniczących w prezentacji konkursowej spowoduje dyskwalifikację zespołu.
4. Zadaniem zespołu jest zaprezentowanie codziennych, ekologicznych działań szkoły pn. „Zielona moc”; pokazanie ekologicznych umiejętności, zachowań uczniów. Na etapie przygotowań dopuszcza się współpracę z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi.
5. Zespół prezentuje się na samodzielnie zaaranżowanych stanowiskach konkursowych, na powierzchni wystawienniczej o wymiarach ok. 5 m szerokości i 4 m głębokości, organizator zapewnia: stolik i krzesła. Elementy wystroju i wyposażenia stanowiska zespoły organizują we własnym zakresie. Maksymalna powierzchnia wystawiennicza stoiska nie może przekraczać 20 m2.
6. Zabrania się wykorzystywania sprzętu nagłaśniającego na stoiskach wzmacniacze, mikrofony, kolumny) , zakaz nie dotyczy instrumentów muzycznych i odtwarzaczy stosowanych do podkładu muzycznego.
7. Wystrój stanowiska należy wykonać w dniu imprezy w godz. 8.00 - 10.00
8. Obowiązkiem startujących jest obsługa stoiska do godz. 13.30 i obecność na podsumowaniu konkursu od godz. 14.00 do 15.00.
9. Jury dokonuje oceny w następujących kategoriach: oddziaływanie na zmysły wzroku, słuchu, smaku przekaz marketingowy, ogólne wrażenie estetyczne aranżacja stoiska, estetyka, pomysł wykonania wiedza uczestników na temat prezentowanego działania, ich aktywność i zaangażowanie podczas konkursu np. prowadzenie gier i zabaw ekologicznych,…) oraz twórczość własna uczniów.
10.Ocenę stoiska i zespołu przeprowadza jury w godz. 10.30 , 14.00.
11.Żywność udostępniana podczas konkursu powinna być przygotowana zgodnie zwymogami sanitarnymi. Za jakość i bezpieczeństwo serwowanej żywności odpowiada zespół.
12.Fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Olsztynie
13.Zgłoszenia do konkursu na załączonych formularzach) należy przesyłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 18, 82-300 Elbląg, ul. Węgrowska 1 tel/fax 55-2356376e mail: sp18@sp18elblag.pldo 31 marca 2011 r.
14.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Osoba do kontaktu
Dorota Życzkowska - tel. 663543480

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski