Przejdź do treści.

Menu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XXXV Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 10.00,

w trybie wideokonferencji

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 18 czerwca 2021r.   do 23 lipca 2021 r.
  5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

5.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

5.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

5.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Elbląg.

5.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Gronowo Elbląskie.

6. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

                                                                                                       Genowefa Kwoczek

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski