Przejdź do treści.

Menu

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 136
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:00 dnia 16.07.2021

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bartoszycki(70), braniewski(70), działdowski(69), Elbląg(70), elbląski(71), iławski(71),
lidzbarski(73), nidzicki(71), nowomiejski(70), Olsztyn(75), olsztyński(77), ostródzki(74), szczycieński(77)
Ważność od godz. 12:01 dnia 16.07.2021 do godz. 03:00 dnia 17.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do
50 mm, lokalnie skumulowane wartości do 60 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 90 km/h.
Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 warmińsko-mazurskie (13 powiatów) od
12:01/16.07 do 03:00/17.07.2021 deszcz lok. 60 mm, grad, porywy lok. 90 km/h. Dotyczy
powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki,
nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Wydłużenie czasu trwania ostrzeżenia i podniesienie stopnia. Ze względu na dynamiczną sytuację
ostrzeżenie może ulec zmianie.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: ełcki(68), giżycki(71), gołdapski(70), kętrzyński(71), mrągowski(73), olecki(70),
piski(72), węgorzewski(71)
Ważność od godz. 10:00 dnia 16.07.2021 do godz. 24:00 dnia 16.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm
do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 warmińsko-mazurskie (8 powiatów) od
10:00/16.07 do 24:00/16.07.2021 deszcz 50 mm, grad, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów:
ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bartoszycki(64), braniewski(64), działdowski(63), Elbląg(64), elbląski(65), ełcki(65),
giżycki(68), gołdapski(67), iławski(65), kętrzyński(66), lidzbarski(67), mrągowski(68), nidzicki(65), nowomiejski(64), olecki(67), Olsztyn(69), olsztyński(71), ostródzki(68), piski(69),
szczycieński(71), węgorzewski(68)
Ważność od godz. 15:15 dnia 15.07.2021 do godz. 20:00 dnia 17.07.2021
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 32°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 21°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (wszystkie powiaty) od 15:15/15.07 do
20:00/17.07.2021 temp. maks 28-32 st, temp min 18-21 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o upałach
Uwagi Przedlużenie okresu ważności ostrzeżenia
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Karolina Kierklo
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
15-950 Białystok ul. Ciołkowskiego 2 /3
tel: 085-7486150, fax: 085-7486183
email: meteo.bialystok@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski