Przejdź do treści.

Menu

W dniu dzisiejszym (30 kwietnia 2021 r.) o godz. 10.00, w trybie zdalnym w formie wideokonferencji, odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu w Elblągu.

Podczas tej Sesji Rada Powiatu w Elblągu wysłuchała:

 • Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu od 26 lutego do 30 kwietnia 2021r.,
 • Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2020 roku,
 • Informacje Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Elbląskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok,
 • Informacje o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Elbląskim – Działania Urzędu Pracy w 2020 roku.
 • Informacje dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz zadania wynikające z tarczy antykryzysowej w 2020 roku,
 • Propozycje podziału środków funduszu pracy na formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz osób pracujących w 2021 roku.

Podjęto 13 uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Młynary
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Elbląg
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Godkowo
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Markusy
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Pasłęk
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Rychliki
 • w sprawie upamiętnienia Leszka Czyżewskiego, pierwszego Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku, w formie tablicy pamiątkowej.
 • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Elbląskiego.
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu i oceny efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Ponadto przedstawiono informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

Dużym sukcesem władz powiatu w Elblągu było wyrażenie zgody na realizacje inwestycji oświatowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych – budowy hali sportowej w Pasłęku. Wartość zadania to kwota ok. 8 mln złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 2 lata. Zabezpieczono już 60 % środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Trwają działania zmierzające do pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu. W sytuacji braku otrzymania dofinansowania Powiat Elbląski deklaruje pokrycie brakującej kwoty za pośrednictwem kredytu krótkoterminowego na kwotę ok. 2 mln złotych.

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski