Przejdź do treści.

Menu

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych!

Konkurs PO FIO 2010
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2007-2013)
Typ beneficjenta:
- organizacje pozarządowe,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
- spółdzielnie socjalne do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich PO FIO).
Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2010 r. do 15 lutego 2010 r.
Miejsce składania wniosków: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Cel główny: zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Max kwota dofinansowania:
- dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
- dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
Wymagany wkład własny:

wartość dotacji
% wartości projektu
środki własne niefinansowe / finansowe
10 tys. zł do 40 tys. zł
10%
środki własne niefinansowe lub finansowe
ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł
10%
środki własne finansowe
ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł
20%
środki własne finansowe

Maksymalny czas realizacji projektu:
- projekty realizowane w 2010 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- projekty realizowane w latach 2010-2011, tzw. projekty „dwuletnie": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
Wzory wniosków, zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/
oraz http://www.crzl.gov.pl/

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski