Przejdź do treści.

Zamknij

 paac za p ceny

 

  • slajd - Statek
  • slajd - Statki
  • slajd - Konie

Menu

Rekrutacja na stanowiska krajowego i regionalnego redaktora systemu informacji edukacyjno , zawodowej.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KOWEZiU) jako beneficjent systemowy projektu: „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego
i internetowego systemu informacji edu…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowiska krajowego i regionalnego redaktora systemu informacji edukacyjno – zawodowej

VIII sesja Rady Powiatu w Elblągu

12 sierpnia 2011 r. odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu w Elblągu. Sesja rozpoczęła się od uroczystego pożegnania Janusza Lichacza dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, który z dniem 30 września br. odchodzi na emeryturę. Przewodniczący Rady Powia…

Czytaj więcej: VIII Sesja Rady Powiatu

W dniu 9 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Elblągu Starosta Elbląski Sławomir Jezierski uroczyście wręczył list gratulacyjny Panu Feliksowi Wiśniewskiemu pracownikowi Starostwa za pozytywne wyniki kontroli problemowej i planowania obronnego w powiecie.

Czytaj więcej: List gratulacyjny

Starostwo Powiatowe informuje, że Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej KOWEZiU) w Warszawie prowadzi rekrutację uzupełniającą na stanowisko
doradcy-konsultanta na poziomie gimnazjów w powiecie elbląskim w związku z realizowanym projektem systemowym „Opracowanie mode…

Czytaj więcej: Rekrutacja uzupełniająca na stanowisko doradcy-konsultanta na poziomie gimnazjów w powiecie elbląskim.

W dniu 2 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Starosta Sławomir Jezierski wręczył listy gratulacyjne pracownikom Starostwa za zajęcie II miejsca przez Starostwo Powiatowe w Elblągu w IV edycji powiatowego konkursu o „Laur Edukacji Samorządowej” organizowanego przez Fu…

Czytaj więcej: Nagrody i wyróżnienia w Starostwie Powiatowym

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej ECPA) pod hasłem „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży” organizowanym przez Europejską Sieć Zapobiegania Pr…

Czytaj więcej: „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KOWEZiU beneficjent projektu systemowego „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego i internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”, rozpoczyna rekrutacje w województwie warmińsko-mazurskim, na stanowiska:
1 .…

Czytaj więcej: Rekrutacja na stanowiska doradców-konsultantów

Projekt „OUTplacement nie oznacza, że jesteś OUT” jest skierowany do osób zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy oraz osób będących na wypowiedzeniu z pracy. Zachęcamy do zgłoszenia osoby, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 6 m…

Czytaj więcej: OUTplacement nie oznacza że jesteś out

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek uruchomiła program stypendialny dla najzdolniejszych studentów, dzieci członków spółdzielni. Będzie wspierać swoich przyszłych dostawców ipracowników, którzy zdobywają wykształcenie na kierunkach związanych z hodowlą bydła mlecznego orazprodukcją i przetwórstwem mlek…

Czytaj więcej: Nowy program stypendialny dla studentów

Dnia 06.06.2011 r. Departament Polityki Rodzinnej poinformował o rozstrzygnięciu konkursu ofert na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu otrzymało dofinansowanie na…

Czytaj więcej: „Odważnie w dorosłość” i „Świadomie w dorosłość”

Powiat Elbląski otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W związku z powyższym Powiat Elbląski rozpoczyna realizację projektu pn. &b…

Czytaj więcej: „Bliżej świ@ta”

Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego „Na sportowo na folkowo”

Powiat Iławski 30-31.07.2011
W ostatni weekend lipca na terenie powiatu iławskiego odbędzie się Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego. Tegoroczna edycja Festiwalu nosi nazwę: „Na sportowo, na folkowo” i zawierać się w niej będą elementy folkloru jak i rodzinnych zabaw przeznaczon…

Czytaj więcej: Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego „Na sportowo na folkowo”

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski