preloader
Przejdź do treści.

Menu

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu od 1 lipca 2017 roku realizować będzie projekt pn. „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Elbląg reprezentowaną przez GOPS w Elblągu, Gminą Pasłęk reprezentowaną przez MGOPS w Pasłęku, Gminą Tolkmicko reprezentowaną przez MGOPS w Tolkmicku oraz Stowarzyszenie „Daj Nadzieję” z siedzibą w Marwicy.

Projekt „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” Nr RPWM.11.02.03.-28-0079/16 realizowany będzie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.11.2018 r. w ramach Osi priorytetowej: 11.00.00 „Włączenie Społeczne”, Działania: 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałania: 11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”.

Całkowita wartość projektu wynosi 872.606,96zł, w tym kwota dofinansowania to 802 798,40 zł, natomiast wkład własny to 69.808,56 zł.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) z terenu powiatu elbląskiego, w tym: rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat, usamodzielnianych wychowanków w wieku 18-25 lat, rodzin wraz dziećmi.

W ramach realizacji projektu preferowani będą uczestnicy, którzy korzystają z POPŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

PCPR Elbląg – 55 233 62 82

GOPS Elbląg - 55 237 10 65

MGOPS Pasłęk - 55 649 62 55

MGOPS Tolkmicko - 55 231 63 26

Stowarzyszenie “Daj Nadzieję” - 55 248 81 30

Pełna informacja o projekcie w pliku zamieszczonym poniżej.

pdf AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ (463 KB)

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski