preloader
Przejdź do treści.

Menu

74.15.10.2019r.

Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Pogrodzie działka nr 315 pdf Pogrodzie II przetarg (241 KB)

73.20.08.2019r.

Ogłoszenie I ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę części nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu pdf I przetarg ograniczony (82 KB)

72.25.07.2019r.

Wykaz nieruchomości Stanowiących własnośc Powiatu Elbląskiego przeznaczonych do dzierżawy

pdf Starostwo wykaz (60 KB)

71. 04.07.2019r.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokali użytkowych - Pasłęk ul.Wojska Polskiego 14 pdf Pasłęk najem lokali (78 KB)

70. 13.06.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14 pdf Wykaz nieruchomosci najem (379 KB)

69. 13.06.2019 r.

Obwieszczenie-o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu karzystania dz. 313 pdf Obwieszczenie (269 KB)

68. 28.05.2019 r. pdf Przetarg na zbycie tolkmicko obreb pierwszy (392 KB)

67. 28.05.2019 r. pdf Wykaz do zbycia mlynarska wola (267 KB)

66. 09.05.2019 r.

Obwieszczenie -zawiadomienie stron postepowania o zakończeniu postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania dz. 313

pdf Obwiessczenie (315 KB)

65. 30.04.2019 r.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomosci Skarbu Państwa obreb Pogrodzie pdf Ogloszenie o przetargu pogrodzie (384 KB) pdf Rzut kondygnacji (432 KB)

64.11.04.2019r.

Ogłoszenie o i ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbąskiego.

pdf Ogłoszenie I przetargu (123 KB)

63. 04.04.2019 r.

pdf Wykaz nieruchomosci do zbycia tolkmicko (323 KB)

62. 28.03.2019 r.

pdf Wykaz nieruchomosci przez do dzierzawy m mly (255 KB)

61. 14.03.2019 r.

pdf Wykaz nieruchomosci do zbycia pogrodzie (307 KB)

pdf Rzut kondygnacji (432 KB)

60.  28.02.2019 r.

Informacja o terminie wyłożenia projektów moderniazacji ewidencji gruntów i budynków pdf Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków (451 KB)

59.21.02.2019r.

Wykaz nieruchomości Powiatu Elbląskiego przeznaczonych do sprzedaży - Elbląg ul.Grunwaldzka

pdf Wykaz nieruchomosci Grunwakdzka (483 KB)

58.21.02.2019r.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - Kurowo Braniewskie

pdf Wykaz kurowo bran (365 KB)

57.14.02.2019r.

Ofgłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem boksów garażowych w Pasłęku

pdf Paslek ogloszenie (499 KB)

56. 05.02.2019 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącyh własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - Młynarska Wola pdf Wykaz do dzierzawy (276 KB)

55. 17.01.2019r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego przeznaczonych do oddania w najem - Pasłęk

pdf Paslek garaze (381 KB)

54. 17.01.2019r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Elbląskiego przeznaczonych do dzierżawy - Suchacz

pdf Wykaz do dzierzawy suchacz (331 KB)

53. 15.01.2019r.

Przekształcenie użytkowania wieczystego,nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności

pdf Przeksztalcenie (339 KB)

52. 13.12.2018r.

II przetarg na sprzedaż nieruchomości - Pogrodzie

pdf II przetarg Pogrodzie (411 KB)

51. 10.12.2018 r.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości - m. Pólko, obręb Sakówko, gm. Pasłęk

pdf Wykaz (320 KB)

pdf Ogloszenie 001 (458 KB)

50. 30.10.2018 r.

pdf Wykaz nier przez do dzierzawy kamiennik wlk (27 KB)

49. 16.10.2018 r.

pdf Wykaz darowizna 001 (384 KB)

48.04.10.2018r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Pogrodzie

pdf Przetarg Pogrodzie (377 KB)

47.27.09.2018r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Kurowo Braniewskie pdf Wykaz do dzierzawy kurowo braniewskie (27 KB)

46.Ogłoszenie - uprawa konopii przemysłowych

pdf Ogloszenie (24 KB)

45. 13.09.2018 r.

Informacja o rozpoczeciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków

pdf Informacja o rozpoczęciu m Młynary (395 KB) pdf Informacja o rozpoczęciu m Tolkmicko (393 KB) pdf Informacja o rozpoczęciu gm Tolkmicko (401 KB) pdf Informacja o rozpoczęciu gm Markusy (404 KB) pdf Informacja o rozpoczęciu Godkowo (405 KB) pdf Informacja o rozpoczęciu m Pasłek (397 KB) pdf Informacja o rozpoczęciu gm Milejewo (402 KB) pdf Informacja o rozpoczęciu gm Elbląg (406 KB) folder

44.23.08.2018r.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - Kadyny pdf Przetarg Kadyny (399 KB)

43. 07.08.2018 r,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - Pogrodzie

pdf Wykaz do zbycia pogrodzie (27 KB)

42. 19.07.2018r.

Wyłożenie operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów budynków i lokali pdf Ogloszenie (345 KB)

41. 12.07.2018r.

Ogłoszenie I przetarg Rychliki

pdf Ogłoszenie Rychliki (414 KB)

40.05.07.2018r.

Wykaz do dzierżawy i umowy użyczenia

pdf Wykazy (55 KB)

39. decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obreb Sakóko

pdf Decyzja ograniczenie sakowko (163 KB)

Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Elbląskiego

pdf Polko sprzedaz (1.41 MB)

link do filmu promocyjnego

38.17.05.2018

pdf Wykaz dzierzawa zwierzno (25 KB)

 

37.09.05.2018

pdf Zawiadomienie o wszczeciu postepowania sakowk (31 KB)

36. 19.04.2018 r.

pdf Wykaz do sprzedazy rychliki (1) (25 KB)

 

35. 07.03.2018 r.

pdf Informacja o zamiarze wszczecia postepowania (19 KB)

34 17.01.2018r. Zapytanie cenowe

pdf Zapytanie cenowe Nr GN 042 2 2018  (3.06 MB)

pdf Zał nr 1 harmonogram rzeczowo finansowy (1.13 MB)

pdf Załącznik nr 2 zakres zadań (728 KB)

document Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (113 KB)

document Załącznik nr 4 Wykaz usług (200 KB) pdf
(3.06 MB)
document Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu oraz oddelegowaniu osób niezbędnych do realizacji zamówienia (197 KB) document Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu  (126 KB)

document Załącznik nr 7 oświadczenie klauzule społeczne (003) (167 KB)

pdf Zał nr 8 wzór umowy (4.30 MB)

33. 05.12.2017r.

pdf Wykaz do dzierżawy obreb Kurowo Braniewskie (342 KB)

32. 01.12.2017r.

pdf Ogłoszenie II przetarg Pogrodzie (403 KB)

31. 22.11.2017 r. pdf Gronowo Górne rokowania (506 KB)

30. 26.10.2017 r.

pdf Wykaz do dzierzawy kurowo (25 KB)  

29. 25.10.2017 r.

pdf Rokowania Pilona 275 2 (517 KB)

28. 12.09.2017 r.

pdf Ogloszenie 001 (37 KB)  Przetarg Pogrodzie

27. 07.09.2017 r.

document Młynary modernizacja EGiB (15 KB)

26. 07.09.2017 r.

document Pasłęk modernizacja EGIB (15 KB)

25. 07.09.2017 r.

document Rychliki modernizacja EGiB (15 KB)

24. 29.08.2017 r.

pdf Dzierzawa kurowo (25 KB)

23.20.07.2017 r. pdf IIprzetarg Gronowo Gorne (955 KB)

22.20.07.2017 r. pdf Pogrodzie sprzedaz (224 KB)

21.20.07.2017 r. pdf Pogrodzie dzierzawa (259 KB)

20.18.07.2017 r. pdf Wykaz ojcowa wola (264 KB)

19.04.07.2017 r.

pdf Dzierzawa zwierzno (24 KB)

18. 04.07.2017 r.

pdf Sprzedaz bezp kwietniewo (30 KB)

17. 13.03.2017 r.

pdf Ogloszenie 002 (40 KB)

pdf 16. 6.06.2017 r. (40 KB)

pdf Wykaz do dzierzawy lecze (22 KB)

15. 1.06.2017 r.

pdf Wykaz do sprzedazy jeglownik (30 KB)

14. 19.05.2017 r.

pdf Decyzja (188 KB)

13.16.05.2017r.

pdf Sakowko I przetarg (415 KB)

12.11.05.2017

pdf Gronowo G I przetarg (441 KB)

11. 25.04.2017 r.

pdf Ogloszenie kurowo (235 KB)

10. 06.04.2017r.

pdf Pilona IV przetarg (387 KB)

9.06.04.2017r.

pdf Pilona rokowania (441 KB)

8. 30.03.2017 r.

pdf Wykaz do sprzedazy Zolwiniec (28 KB)

7. 16.03.2017 r.

pdf Zawiadomienie (31 KB)

6. 14.03.2017 r. 

pdf Gronowo 49 2 nowy (577 KB)

5. 2.03.2017 r.

pdf Gronowo wykaz (373 KB)

4. 24.01.2017 r.

pdf II przetarg Lecze (40 KB)

3. 2017-01-12 pdf Wykaz nieruchomości do sprzedaży Gronowo Górne (402 KB)

2.  2017-01-12

pdf Przetarg III Pilona (469 KB)

1. 2017-01-12: pdf Ogloszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania obręb Wopity (345 KB)


pdf Wykaz do dzierzawy kepiny (18 KB)

pdf Informacja o przetargu Łęcze (17 KB)

pdf Wykaz dzierz mlynarska wola (17 KB)

pdf Ogloszenie lecze (38 KB)

pdf Wykaz dzierżawa Pólko (442 KB)   pdf II przetarg sprzedaż Pilona (445 KB)

pdf I ogloszenie dzierżawa Pólko (445 KB)

pdf wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 234 obręb Łęcze (28 KB)

pdf wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Elbląskiego przeznaczonych do sprzedaży (gmina Pasłęk, obręb Sakówko działka nr 46/12) (331 KB)

pdf Ogloszenie o przetargu Pilona (980 KB)

pdf Wykaz (750 KB)

pdf Wykaz sprzedaz kadyny kepiny wielkie (29 KB)

pdf Odstąpienie od przetargu (21 KB)

pdf Wykaz do dzierzawy (23 KB)

pdf informacja o przetargu (23 KB) pdf wykaz nieruchomości do sprzedaży (30 KB)

pdf przetarg na dzierżawę nieruchomości 04_2016 (786 KB) pdf   (23 KB) pdf Informacja o wyniku przetargu dzierżawy Buczyniec (232 KB)

pdf (23 KB) pdf Ogloszenie GN 1705 (38 KB) pdf (23 KB)

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski