preloader
Przejdź do treści.

Menu

Projekt Nr 1

Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Okres realizacji: 2009 rok

Remont drogi powiatowej i chodników nr 1132N odcinek Nadbrzeże – Łęcze od km 0+000 do km 2+904 i odcinek Ogrodniki – Milejewo od km 8+129 do km 10+229 oraz Nr 1173 odcinek Sałkowice – Surowe od km 2+943 do km 6+543 – Etap I – razem: 8,541 km

wartość inwestycji: 4.803.190,51 zł, wkład powiatu elbląskiego: 1.014.679,08 zł, wkład Miasta i Gminy Tolkmicko: 472.058,18 zł, wkład Gminy Milejewo: 441.077,84 zł, wkład Miasta i Gminy Pasłęk: 558.111,05 zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 2.317.264,36 zł.

Projekt Nr 2

Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Okres realizacji: 2009 rok

Remont drogi powiatowej i chodników nr 1103 odcinek Wikrowo - Jegłownik od km 10+393 do km 10+743 i nr 1108 odcinek Bielnik Pierwszy - Elbląg od km 2+400 do km 4+500” – razem: 2,4 km

wartość inwestycji: 1.490.279,83zł, wkład powiatu elbląskiego: 380.995,65zł, wkład Gminy Elbląg:327.771,93zł, wkład Gminy Gronowo Elbląskie:52.512,25zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 729.000,00 zł.


Projekt Nr 3

Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Okres realizacji: 2010 rok

Remont drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany – Nowotki – Bielnik Drugi
na odcinku Nowakowo – Kępa Rybacka – Bielnik Drugi od km 4+331 do 9+623 – razem: 5,292 km

wartość inwestycji: 2.530.876,76 zł, wkład powiatu elbląskiego: 675.438,38 zł, wkład Gminy Elbląg: 675.438,38zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 1.180.000,00 zł.


Projekt Nr 4

Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Okres realizacji: 2010 rok

Remont drogi powiatowej i chodników nr 1132N odcinek Łęcze – Pagórki – Ogrodniki od km 2+924 do km 8+124 i nr 1136N długości 456,0 m – Etap II – razem: 5,656 km

wartość inwestycji: 2.351.329,90 zł, wkład powiatu elbląskiego: 507.156,81 zł, wkład Gminy Tolkmicko:580.000,00zł, wkład Gminy Milejewo:240.173,09zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 1.024.000,00 zł.

Projekt Nr 5

Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Okres realizacji: 2011 rok

Remont drogi powiatowej Nr 1145N Milejewo – Nowe Monasterzysko - Młynary
na odcinku Nowe Monasterzysko - Młynary od km 5+294 do km 5+682 i od km 6+013 do km 11+413,28 – razem: 5,788 km

wartość zadania: 2.796.844,71 zł, wkład powiatu elbląskiego: 752.328,63 zł, wkład Gminy Młynary: 713.516,08zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 1.331.000,00 zł.


Projekt Nr 6

Program: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Okres realizacji: 2011 rok

Remont drogi powiatowej Nr 1173N droga wojewódzka nr 513 ) – Cieszyniec – Sałkowice – Surowe – Etap II na odcinku droga woj. Nr 513 – Cieszyniec – Sałkowice od km 0+000 do km 2+943 – razem: 2,943 km

wartość zadania: 1.514.037,39 zł, wkład powiatu elbląskiego: 403.018,69 zł, wkład Gminy Pasłęk: 403.018,70zł, dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: 708.000,00zł.

Projekt Nr 7

Rezerwa celowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - MSWiA

Okres realizacji: 2010 rok

Remont drogi powiatowej nr 1100N odcinka miejscowości Nowakowo

odcinek miejscowości Nowakowo od km 3+443 do km 4+258 o długości 0,815 km, od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1109N do mostu pontonowego na rzece Elbląg) – razem: 0,815 km

wartość inwestycji: 989.921,48zł; wkład powiatu elbląskiego: 268.761,48zł, dotacja: 721.160,00zł
Projekt Nr 8

Rezerwa celowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- Wojewoda Warmińsko-Mazurski/MSW

Okres realizacji: 2012 rok

Remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielkie - Nowakowo - Rubno Wielkie

wartość inwestycji: 507.108,55zł; wkład powiatu elbląskiego: 163.751,26zł, dotacja: 343.357,29zł

Projekt Nr 9

Subwencja ogólna - dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych - Ministerstwo Infrastruktury

Okres realizacji: 2010 rok

Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w miejscowości Brudzędy w ciągu drogi powiatowej Nr1103N Jegłownik – Gronowo Elbląskie – Zwierzno – Stare Dolno,
km 26+790, gm. Markusy

wartość inwestycji: 440.358,95zł; wkład powiatu elbląskiego: 235.658,95zł, dotacja: 204.700,00zł


Projekt Nr 10

Subwencja ogólna - dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych - Ministerstwo Infrastruktury


Okres realizacji: 2011 rok

Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych przez rzekę Gardynę w m. Kraskowo w km 6+889 w ciągu drogi powiatowej nr 1149N Kurowo Braniewskie – Młynary

- wartość inwestycji: 434.752,35zł; wkład powiatu elbląskiego: 217.752,35zł, dotacja: 217.000,00zł


Projekt Nr 11

Subwencja ogólna - dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych - Ministerstwo Infrastruktury


Okres realizacji: 2011 rok

Przebudowa mostu na przepust na rzece Młynówka w ciągu drogi powiatowej nr 1161N Spędy -Dobry - Krykajny w km 2+191 w m. Dobry

- wartość inwestycji: 487.603,54 zł; wkład powiatu elbląskiego: 468.603,54zł , dotacja: 19.000,00zł

Wydarzenia

Newsletter

zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 055/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 055/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP: 578-25-24-428
REGON: 170753615
Copyright © 2015 Powiat Elbląski