preloader
Przejdź do treści.

Menu

W świątecznym klimacie, 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół w Pasłęku odbyło się seminarium branżowe pt. „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym”. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu konferencji organizowanych pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Marka Nowackiego i Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Dyrektor Elżbieta Wasiuk serdecznie przywitała zaproszonych gości: wicestarostę Ryszarda Zająca, naczelnik Gabrielę Effenberg, przedstawicieli kuratorium, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli i pracowników oświaty oraz lokalnych przedsiębiorców m.in. z branży handlowej, usługowej, gastronomicznej, cukierniczej i hotelarskiej.

Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Małgorzata Hochleitner w imieniu Kuratora przekazała życzenia owocnej debaty oraz przedstawiała Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu – Laboratorium. Zaprosiła pracodawców i szkoły do wsparcia uczniów w wyborze zawodu oraz poznania rzeczywistego środowiska pracy poprzez udział młodzieży w wyjazdach studyjnych do zakładów pracy.

Ze „Zmianami w kształceniu zawodowym” zapoznała uczestników seminarium koordynator ds. kształcenia zawodowego w KO w Olsztynie Grażyna Dywańska. Wskazała na konieczność dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, aktywnego włączania pracodawców w proces tworzenia nowych zawodów. Zapoznała z nową formą organizowania egzaminów zawodowych w szkołach i u pracodawców, z obowiązkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego, który będzie warunkiem ukończenia szkoły. Poinformowała o podwyżkach wynagrodzeń pracowników młodocianych i nowych warunkach finansowania oraz o skróceniu kursów dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W dalszej części seminarium koordynator Powiatowego Urzędu Pracy, Filia w Pasłęku Mirosława Siwińska przedstawiła w formie prezentacji zagadnienie „Młodzież na lokalnym rynku pracy – bezrobocie, aktywizacja”. Szczegółowo omówiła zawody, w których występuje największa liczba bezrobotnych, najliczniejsze oferty pracy, barometr zawodów oraz sposoby zdobycia doświadczenia, przekwalifikowania i dofinansowania samozatrudnienia.

Koordynator projektu „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” Grażyna Sadowska przedstawiła dobre praktyki w kształceniu zawodowym. W ramach projektów z Funduszy UE w szkole organizowane są liczne staże dla uczniów Technikum nr 1, które pozwalają uczniom na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, a przede wszystkim doświadczenia zawodowego.

Bolesław Lewiński, specjalista ds. marketingu hotelowego w Hotelu ELBLĄG przedstawił temat „Hotelarz - zawód z pasją”. W swoim wystąpieniu mówił o wartościach, których wymaga i przekazuje swoim pracownikom, takich jak: zaangażowanie, otwartość, szczerość oraz uczciwość. Podkreślał, że pracownik powinien być wartością dodaną dla pracodawcy. Zadeklarował jeszcze ściślejszą współpracę Hotelu Elbląg ze szkołą w ramach pomocy w nabywaniu przez młodzież umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Rolę pracodawców w systemie kształcenia zawodowego przedstawiła Maria Stelmaczonek, właścicielka firmy PPHU ELVIS w Pasłęku, która wraz z mężem prowadzi działalność usługowo-handlową od 1990 r. Państwo Maria i Romuald Stelmaczonek mają bogate doświadczenie w kształceniu zawodowym. Wykształcili ponad 40 sprzedawców. M. Stelmaczonek podkreśliła konieczność ścisłej współpracy szkoły z pracodawcą w celu kształcenia przyszłego pracownika. Współpraca ta wymaga monitoringu ucznia pod kątem frekwencji, ocen i zachowania, potrzebę kształtowania wśród młodzieży takich cech jak: obowiązkowość, pracowitość, sumienność uczciwość i kreatywność.

Przedostatnim punktem była dyskusja nt. Partnerstwa szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym, w której aktywny udział wzięły dyrektor Elżbieta Wasiuk, Danuta Oleksiak dyrektor W-MODN w Elblągu, Barbara Bąkowska prezes Stowarzyszenia „SCREP” oraz Małgorzata Hochleitner dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Podsumowując debatę można wskazać, że głównym zadaniem stojącym przed szkolnictwem zawodowym, powinno być dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy, a w dłuższej perspektywie do elastycznego dostosowania się przez nich do zmian na rynku pracy. Dobrze zaplanowana współpraca pracodawców i szkół niesie ze sobą korzyści w zakresie pogłębiania i aktualizacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów.

Dorota Dragan, kierownik szkolenia praktycznego  

 

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski