preloader
Przejdź do treści.

Menu

Podczas XXXIV sesji Rady Powiatu w Elblągu, która odbyła się 28 czerwca br. najwięcej emocji wśród radnych budził projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Elbląskiego. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji rzeczowo właściwej i Zarządu Powiatu, a także po wysłuchaniu opinii prawnej, radni nie przyjęli uchwały obniżającej wynagrodzenie Starosty Elbląskiego. 14 radnych głosowało przeciw, przy 1 wstrzymującym się (obecnych było 15 radnych).

W części informacyjnej sesji Rada Powiatu wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 8 czerwca 2018 r. do 28 czerwca 2018 r., które przedstawił starosta Maciej Romanowski. Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Gabriela Effenberg omówiła sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.

Ponadto radni podjęli 4 uchwały, zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad.

 

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski