preloader
Przejdź do treści.

Menu

20 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu w Elblągu i Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu. Zebrani zapoznali się z oceną stanu technicznego urządzeń melioracyjnych i osłony przeciwpowodziowej powiatu elbląskiego w oparciu o okresowe kontrole wykonywane w 2016 roku. Temat szczegółowo przedstawił dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Cezary Terech. W spotkaniu wziął również udział naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Grygo.

Bieżące monitorowanie w czasie zagrożenia powodziowego stanu urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych przez służby techniczne ŻZMiUW pozwala na niezwłoczne podejmowanie decyzji dotyczących udrażniania kanałów i budowli, usuwania awarii w pompowniach, ewentualnego uruchamiania dodatkowych agregatów pompowych (poza zamówioną mocą), wydłużania czasu pracy stacji pomp oraz zmian w poziomach pompowania.

Nadal poważnym zagrożeniem dla terenów chronionych wałami p.powodziowymi jest dalszy wzrost populacji bobrów. Podczas cyklicznych lustracji terenowych w roku bieżącym zlokalizowano 1.199 szt. nor bobrowych, ich zabudowę zlecono łącznie z wykonywanymi innymi konserwacjami, a planowany koszt ich zabudowy wyniesie ok. 498,7 tys. zł. Na odcinkach najbardziej zagrożonych o długości 2.100 mb przewidziano montaż rusztów stalowych, ich koszt wykonania wyniesie ok. 140,5 tys. zł. Aktualnie dokonano zabudowy 1017 szt. nor bobrowych za kwotę 369 000 zł, oraz wykonano 1 900 m rusztu stalowego za kwotę 123 200 zł.

Do 30.09.2016 r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych w Elblągu o wydanie zezwolenia na wielokrotną rozbiórkę 46 tam bobrowych na rzekach: Klepa, Olszówka, Topolka, Młynówka Marwicka, Okrzejka, Brzezinka oraz Potok Środkowy, które powodują podtopienie gruntów i mogą podczas spływu wód opadowych i roztopowych przyczynić się do uszkadzania skarp oraz zamulania koryta. Na dzień 30.09.2016 r. na terenie powiatu elbląskiego rozebrano 22 tamy bobrowe za kwotę 3.204,65 zł.

Znaczącym problemem jest brak działalności spółek wodnych na Żuławach Elbląskich oraz niedostateczna troska większości właścicieli gruntów o stan urządzeń melioracji szczegółowych.

Wykonane roboty w ramach inwestycji i konserwacji znacznie zwiększają skuteczność ochrony przeciwpowodziowej istniejącej infrastruktury oraz ochronę przed zagrożeniem powodziowym ludności.

 

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski