preloader
Przejdź do treści.

Menu

22 lipca w Elblągu Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisali porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dokument ustala zasady korzystania z puli pieniędzy, zarezerwowanych na rozwój tego obszaru w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są instrumentem służącym wsparciu rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych i stosowanym, gdy strategia rozwoju obszarów miejskich wymaga zintegrowanego podejścia przez zastosowanie kilku funduszy w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub kilku programów operacyjnych.

ZIT (bis) Elbląg obejmuje obszar miasta Elbląga, gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz powiatu Elbląskiego na terenie tych czterech gmin.

Maksymalna kwota środków przeznaczonych na finansowanie działań w ramach ZIT (bis) Elbląg wynosi 39 787 484 euro i obejmuje również środki budżetu państwa wynegocjowane w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Alokacja dla poszczególnych działań kształtuje się następująco:

2.2) Podniesie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – 5 797 217 euro

2.4) Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – 5 492 099 euro

4.4) Zrównoważony transport miejski – 2 267 301 euro

7.2) Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych – 4 533 333 euro

8.2) Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego – 10 826 520 euro

9.1) Infrastruktura ochrony zdrowia – 10 871 014 euro

 

Andrzej Nitka

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski