preloader
Przejdź do treści.

Menu

3 czerwca odbyła się XIV sesja Rady Powiatu w Elblągu, której najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2015 r. oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Sesja rozpoczęła się nietypowo, bo od wręczenia odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą na wniosek Starosty Elbląskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Marii Czajkowskiej, wieloletniej dyrektor Biblioteki Publicznej w Tolkmicku.

Okolicznościowy grawerton z gratulacjami otrzymał Adam Becmerowicz, sołtys wsi Karczowiska Górne, który wygrał tegoroczny plebiscyt „Dziennika Elbląskiego” na Super Sołtysa Powiatu Elbląskiego.

Starosta Maciej Romanowski złożył radnym sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 24 marca 2016 r. do 3 czerwca 2016 r.

Część informacyjna sesji w znacznej części była poświęcona problematyce porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu elbląskiego. Swoje sprawozdania złożyli Radzie: Komendant Miejski Policji w Elblągu, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Komendant Placówki Straży Granicznej w Elblągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego za 2015 rok przedstawił Stanisław Sołowiej, inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego Starostwa Powiatowego w Elblągu. Miłym akcentem było wręczenie przewodniczącemu Ryszardowi Zagalskiemu przez Arkadiusza Kulika, komendanta Placówki Straży Granicznej, pamiątkowego medalu wybitego z okazji 20-lecia działalności Straży Granicznej w Elblągu.

Sytuację na rynku pracy w powiecie elbląskim w 2015 roku omówiła wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa Micuda.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok przedstawiła Gabriela Effenberg, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

Radni podjęli również 16 uchwał i stanowisko, zgodnie z przyjętym programem sesji.

 

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski