preloader
Przejdź do treści.

Menu

W dniu 05.11.2014 r. na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie Kierownika Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, obyło się bezpośrednie doradztwo merytoryczne związane z wdrażaniem standardu interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego i modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Prowadzącym był Pan Krzysztof Sarzała na co dzień kierujący gdańskim Centrum Interwencji Kryzysowej. Ponadto przewodniczy też gdańskiemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu, jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i prowadzi zajęcia akademickie na trójmiejskich uczelniach. Spotkanie doradcze zorganizowane zostało dzięki nawiązaniu współpracy prowadzącego ze Wspólnotą Roboczą Związku Organizacji Socjalnych i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, na zlecenie których, wraz z gronem innych ekspertów przygotowano projekty STANDARDÓW usług i modele instytucji, w ramach projektu: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, ze szczególnym uwzględnieniem Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu na co dzień realizujący zadania ustawy o pomocy społecznej, którzy z zaciekawieniem słuchali przekazywanych treści. Ponadto spotkanie stanowiło znakomitą okazję do wymiany doświadczeń i pozwoliło na wypracowanie konstruktywnych wniosków dotyczących systemu pracy w pomocy społecznej.

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski