Przejdź do treści.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПАТРОНАТУ ЕЛЬБЛОНҐСЬКОГО СТАРОСТИ


Розділ I Порядок надання Патронату Ельблонґського Старости
§ 1. Цей Порядок передбачає правила надання та здійснення Патронату Старости над будь-якого виду заходами або подіями напр.: спортивні змагання, культурні заходи, конкурси, виставки та ін. які мають місцеве та позамісцеве значення, далі за текстом „Заходи”.

2. В обґрунтованих ситуаціях Староста може вирішити про надання Патронату Ельблонґського Старости заходам іншого значення, ніж вказане у § 1 п.1.

§ 2.1. Право надавати Патронат Ельблонґського Старости, як відзначення, що підкреслює особливий характер заходів, організованих на території Ельблонґського повіту належить виключно Ельблонґському Старості.

2. Староста може взяти під свій Патронат заходи, які служать виконанню завдань повітового характеру, а також для здійснення цілей стратегії розвитку повіту та повітових програм, які сприяють особливо:
- промоції повіту
- інтеграції місцевих та регіональних громад
- стимулюванню господарської активності
- розвитку спорту, туризму, культури
- суспільній політиці
- охороні природного середовища

3. Староста не бере під Патронат чисто комерційні заходи, а також заходи, що викликають сумніви щодо дотримання правил етики.

§ 3. Патронат є почесним відзначенням.

§ 4.1. Надання Патронату непов’язане безпосередньо із наданням фінансової підтримки Ельблонґським повітом.

2. Взяття під Патронат Ельблонґського Старости може бути обґрунтованням для витрачання фінансових засобів повіту, особливо для придбання статуеток, кубків та інших матеріальних нагород.

§ 5.Інформація про надання Патронату Ельблонґського Старости публікується на сайті Повітового староства у м. Ельблонґ і направляється традиційним способом заявнику.

Розділ II Особи уповноважені подавати заяви про отримання Патронату Ельблонґського Старости

§ 6. Із заявою про отримання Патронату Ельблонґського Старости над заходом звертається організатор.

§ 7. Організатор заходу, що має характер масового забезпечує виконання вимог, передбачених законом від 22 серпня 1997 року Про безпеку при проведенні масових заходів Законодавчий вісник 2005 р. № 108, ст. 909 із змінами)

§ 8. Заява, передбачена § 6. подається за формою, доступною на сайті Повітового староства у м. Ельблонґ: www.powiat.elblag.pl або у секретаріаті Повітового староства у м. Ельблонґ за адресою: ul. Saperów 14A кімната № 106. Зразок заяви про надання Патронату Ельблонґського Старости у додатку № 1 до цього Порядку.

§ 9.1. Строк для подачі заяв про надання Патронату Ельблонґського Старости , не пізніше як за 3 місяці до запланованої дати проведення заходу.

2. Заяви, які були подані після цього строку залишаються без розгляду.

3. В особливо обґрунтованих випадках Староста може врахувати заяви, подані після закінчення строку, вказаного у § 9 п. 1.


Розділ III Процедура Патронату Ельблонґського Старости

§ 10.1. Організатор звертається до Ельблонґського Старости із заявою про надання патронату Ельблонґського Старости для певного заходу.

2. Заяву слід подати до Секретаріату Повітового староства у м. Ельблонґ особисто або поштою на адресу Повітового староства у м. Ельблонґ за адресою: ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

§ 11.1. Подана заява про надання Патронату Ельблонґського Старости, направляється відповідному Начальнику Відділу Повітового староства з метою видачі змістовного висновку відносно обґрунтованості надання Патронату.

2. Видача висновку відбувається терміном до 14 днів з моменту подачі заяви.

§ 12. Після отримання висновку відповідного Начальника, заява направляється Ельблонґсьому Старості.

§ 13.1. Про надання або про відмову у наданні Патронату Заявник повідомляється протягом 30 днів з моменту подачі заяви.

2. Відмова у наданні Патронату Ельблонґського Старости не вимагає обґрунтування.

§ 14.1. Надання Патронату Ельблонґського Старости призводить до виникнення зобов’язання у організатора подати письмову інформацію про хід заходу.

2. Організатор зобов’язаний подати звіт до секретаріату Повітового староства протягом 5 днів з моменту закінчення заходу. За можливістю, до поданого звіту слід додати фотодокументацію з проведення заходу.

§ 15. Облік поданих заяв про надання Патронату Ельблонґського Старости та інформації про хід заходів, що проводяться під Патронатом ведеться секретеріатом Повітового староства у м. Ельблонґ.

§ 16.1. Взяття під патронат Старости певного заходу покладає на організатора обов'язок поінформувати про цей факт ЗМІ, опублікувати відповідну інформацію у пресі та інших публікаторах та обов'язок візуалізації Патронату шляхом розміщення символів повіту у місці проведення заходу та на інформаційно-промоційних матеріалах, тобто: на плакатах, у рекламі, запрошеннях та ін.

2. Під час заходу, якому був наданий Патронат Ельблонґського Старости, організатор зобов’язаний розмістити промоційні знаки Ельблонґського повіту у помітному місці.

3. Проекти промоційних матеріалів з пропозиціями розміщення символів повіту організатор додає до заяви про надання Патронату Ельблонґського Старости.

§ 17. У випадку циклічних заходів Патронат Старости надається кожен раз окремо.

§ 18. Недотримання зобов’язань, вказаних у § 14 i § 15 може бути підставою для відмови у наданні організатору заходу Патронату Ельблонґського Старости у майбутньому.

Розділ IV Відібрання Патронату Ельблонґського Старости

§ 19. В особливо обґрунтованих випадках Ельблонґський Староста може, за висновком відповідного Начальника Відділу Повітового староства у м. Ельблонґ, відібрати раніше наданий патронат. Про відібрання Патронату організатор повідомляється негайно.


§ 20. Відібрання Патронату Ельблонґського Старости покладає на організатора обов'язок негайно відмовитися від користування відзначенням, присудженим заявнику

Нижче вказані додатки з формою заяви про надання патронату.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski