Przejdź do treści.

Історія Ельблонґського повіту

I Правові основи функціонування повітового органу самоврядування.
Повітове самоврядування у Республіці Польща було відновлено 1 січня 1999 р. Модель місцевого самоврядування повітового рівня сформували такі правові акти:
1) закон від 16 липня 1998 р. , Виборча ординація до рад ґмін, рад повітів та сеймиків воєводств Законодавчий вісник 2003 р. № 159, ст. 1547, із змінами
2) закон від 24 липня 1998 р. про набрання чинності закону про повітове самоврядування, закону про самоврядування воєводства та закону про урядову адміністрацію у воєводстві Законодавчий вісник № 99, ст. 631
3) закон від 5 червня 1998 р. Про повітове самоврядування
4) закон від 13 жовтня 1998 р. Положення, що вроваджує закони для реформування публічної адміністрації
5) розпорядження Ради міністрів від 7 серпня 1998 р. відносно утворення повітів

Згідно зі змістом ст. 14 закону від 13 жовтня 1998 р., що містить положення, які впроваджують закони для реформування публічної адміністрації з 1 січня 1999 р. існуючі до сіх пор „районні управління” у містах на правах повіту стали повітовими староствами повітів, що мають місцезнаходження своєї влади у цих містах. Функцію повітового староства у містах на правах повіту виконує міське управління.
За розпорядженням Ради міністрів відносно утворення повітів частина XIV. Варміньсько-Мазурське воєводство, ст. 4 був утворений Ельблонґський повіт із місцезнаходженням органів влади у м. Ельблонґ, що включає ґміни: a Місто Ельблонґ було визначено як місто на правах повіту, що виконує функцію Повітового староства на території діяльності міста Ельблонґ.
Сукупністю робіт, пов’язаних із впровадженням реформи публічної адміністрації у воєводстві керували призначені Головою Ради міністрів Делегати Уряду, що функціонують на рівні воєводів і діють за допомогою допоміжного органу

У перший період існування Ельблонґського повіту робота у Повітовому старостві у м. Ельблонґ зосереджувалася на підготовці Управління до виконання публічних завдань згідно із законом. Місцезнаходженням ново конституйованої влади органу самоврядування та адміністрації був будинок колишнього Районного управління у м. Ельблонґ. Враховуючи складні умови приміщень, Правління Повіту старалося забезпечити Управління новим об’єктом для місцезнаходження Староства. Ці старання закінчилися успіхом у липні 1999 року, коли Варміньсько-Мазурські воєвода передав у власність Ельблонґського повіту забудовану нерухомість у м. Ельблонґ за адресою: Elbląg, ul. Saperów 14A. Від серпня до грудня 1999 року проводилися інстенсивні ремонтно-адаптаційні роботи. У I кварталі 1999 року був розроблений і прийнятий рішеннями Статут Ельблонґського повіту i Організаційний порядок Повітового староства у м. Ельблонґ. Був встановлений штатний склад для окремих внутрішніх комірок та ліміт штатів для цілої одиниці. Були також розроблені всі інші положення та інші організаційно-правові документи, необхідні для забезпечення правильного та справного функціонування Староства. Систематично проводився нагляд за розробкою організаційних положень та повітових статутів організаційних одиниць.

II Особовий склад Ради Повіту у м. Ельблонґ та вибори старости і віце-старости

Відповідно до положень закону , Виборча ординація до рад ґмін, рад повітів та сеймиків воєводств та виконавчих актів до цього закону, за спільним виборчим календарем до всіх рівнів територіального самоврядування, 11 жовтня 1998 року відбулися перші вибори до рад повітів.
Перше урочисте відкриття Сесії Ради повіту у м. Ельлонґ відбулося 9 листопада 1998 р., під час якого прийнято рішення про вибір Голови Ради повіту. Головою Ради I Строку повноважень був обраний пан Вітольд Владислав Жак. Під час II Сесії Ради повіту також 9 листопада 1998 р. було прийнято рішення Ради повіту про вибір Ельблонґського старости та вибір Віце-старости. Старостою Повіту був обраний пан Славомір Єзєрскі і цю функцію виконує до сьогодні. Віце-старостою був обраний пан Єжи Конажицкі.
Протягом I Строку повноважень Рада повіту 1998 , 2002 засідала на 27 Сесіях, приймаючи 271 рішень. Рада повіту складалася із 25 депутатів, a особовий склад був такий:
2.Donat Dębowski
3.Urszula Gajewska
4.Czesław Handrowski
5.Genowefa Kwoczek
6.Stanisław Kalinowski
7.Roman Kogut
8.Ryszard Monkiewicz
9.Marian Matuszczak
10.Roman Najmoła
11.Andrzej Filip Orłoś
12.Eugeniusz Paluch
13.Stanisław Paździor
14.Kazimierz Pielech
15.Wiktor Sadowski
16.Stanisław Sudoł
17.Ryszard Stolarowicz
18.Józef Szymczuk
19.Stanisław Słomski
20.Sławomir Śnigucki
21.Ryszard Wroński
22.Bożena Anna Wojnarowicz
23.Ryszard Zagalski
24.Zbigniew Zasada
25.Witold Władysław Żak

Протягом II Строку повноважень Рада повіту м. Ельблонґ 2002-2006 засідала на 30 Сесіях, під час яких було прийнято 326 рішень. Головою Ради повіту був обраний пан Ришард Заґальскі i цю функцію виконує до сьогодні. Ельблонґським Віце-старостою був обраний пан Мацєй Романовскі i надалі виконує цю функцію. Рада повіту у м. Ельблонґ налічувала 17 депутатів, особовий склад якої вказується нижче:

1.Marek Bardzik
2.Tomasz Błaut
3.Antoni Bramowicz
4.Halina Chabowska
5.Donat Dębowski
6.Mieczysław Filipowicz
7.Genowefa Kwoczek
8.Kazimierz Pielech
9.Maciej Romanowski
10.Sławomir Sadowski до 27.10.2005 r. /від 30.12.2005 r. Jan Kochanowski/
11.Stanisław Słomski
12.Józef Szymczuk
13. Ryszard Wroński
14.Ryszard Zagalski
15.Marek Zamojcin
16.Zbigniew Zasada
17.Witold Władysław Żak

Протягом III Строку повноважень 2006-2010 засідала до сьогодні на 34 Сесіях, приймаючи 300 рішень. Рада повіту у м. Ельблонґ налічує 17 депутатів, за таким особовим складом:

1.Halina Chabowska - Pędrak
2.Donat Dębowski
3.Krzysztof Gago
4.Piotr Hajdukonis
5.Tomasz Marcinkowski
6.Joanna Bożena Naspińska
7.Jerzy Romanowski
8.Maciej Romanowski
9.Zbigniew Rutkowski
10.Stanisław Słomski
11.Stanisław Sudoł
12.Sławomir Śnigucki
13.Józef Szymczuk
14.Ryszard Wroński
15.Ryszard Zagalski
16.Ryszard Zając
17.Marek Zamojcin

III Колишні та нинішні повітові самоврядувальні організаційні одиниці
Згідно зі Статутом Ельблонґського повіту, прийнятим рішенням № V/28/99 Ради повіту у м. Ельблонґ від 26 березня 1999 року, первинно до організаційних одиниць Ельблонґського повіту належали:
- Повітовий Центр з підтримки сім’ї
- Будинок соціальної допомоги у селищі Ранґури
- Будинок соціальної допомоги у м. Толькміцко
- Будинок соціальної допомоги „Крокус” у м. Владиславово
- Самостійний публічний заклад охорони здоров’я у м. Пасленк
- Комплекс шкіл у м. Пасленк
- Комплекс шкіл для дорослих у м. Пасленк
- Будинок дитини „Орлине гніздо“ у с. Марвіца
- Молодіжний виховний центр у с. Камєнніца Ельблонґська
- Психологічно-педагогічний диспансер у м. Пасленк
- Комплекс сільськогосподарських шкіл у с. Ґроново Ґурне
- Комплекс сільськогосподарських шкіл у м. Пасленк
- Комплекс садівницьких шкіл у с. Полоніни
- Правління повітових доріг у м. Ельблонґ із місцезнаходженням у м. Пасленк
- Повітова група з питань вирішення про ступінь інвалідності у м. Ельблонґ
- Повітове староство у м. Ельблонґ

Прийняті зміни до статуту Ельблонґського повіту щодо функціонування деяких повітових організаційних одиниць були пов’язані передусім зі змінами назв існуючих одиниць, ліквідацією, перейняттям самоврядуванням Міста Ельблонґ, упорядкуванням правового стану одиниць та перетворенням для приватизації у користь повітового товариства.

Зміни назви стосувалися одиниць:
1) „Комплекс сільськогосподарських шкіл у с. Ґроново Ґурне” отримав назву Комплекс шкіл у с. Ґроново Ґурне
2) „Комплекс сільськогосподарських шкіл у м. Пасленк” отримав назву Комплекс економічних та технічних шкіл у м. Пасленк
3) „Комплекс шкіл для дорослих у м. Пасленк” отримав назву Комплекс професійних шкіл у м. Пасленк
За угодою поміж відповідними органами самоврядування , Повітовий центр зайнятості у м. Ельблонґ від 1 січня 2007 року став організаційною одиницею міста Ельблонґ, яка безпосередньо підлягає Президенту Міста Ельблонґ.


З 01.01.2010 р. Самостійний публічний заклад охорони здоров’я у м. Пасленк був перетворений у торговельне товариство з обмеженою відповідальністю із 100% часткою Ельблонґського повіту з найменуванням „Повітова лікарня Товариство з обмеженою відповідальністю у м. Пасленк”.

За рішенням Ради повіту № XXXII/28/10 від 30.04.2010 р. відносно змін у Статуті Ельблонґського повіту, актуальними організаційними одиницями повіту є:
- Повітове староство у м. Ельблонґ
- Повітовий Центр з підтримки сім’ї у м. Ельблонґ
- Будинок соціальної допомоги у селищі Ранґури
- Будинок соціальної допомоги у м. Толькміцко
- Будинок соціальної допомоги „Крокус” у м. Владиславово
- Комплекс шкіл у м. Пасленк
- Комплекс професійних шкіл у м. Пасленк
- Будинок дитини „Орлине гніздо“ у с. Марвіца
- Молодіжний виховний центр у с. Камьонек Вєлькі
- Психологічно-педагогічний диспансер у м. Пасленк
- Комплекс шкіл у с. Ґроново Ґурне
- Комплекс економічних та технічних шкіл у м. Пасленк
- Правління повітових доріг у м. Ельблонґ із місцезнаходженням у м. Пасленк
- Центр кризисної інтервенції у м. Толькміцко
- Підприємство професійної активності у с. Камьонек Вєлькі
- Підприємство з обслуговування повітового картографо-геодезичного фонду у м. Ельблонґ
- Допоміжне господарство Пулько при Комплексі економічних та технічних шкіл у м. Пасленк
-Повітовою юридичною особою є Повітова лікарня Товариство з обмеженою відповідальністю у м. Пасленк

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski