preloader
Przejdź do treści.

Menu

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym przygotowującym do testowania „Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych” z zakresu efektywnej pracy zespołowej, organizowanym w ramach projektu "Razem w kierunku profesjonalizacji działań”.


3-dniowy cykl szkoleniowy jest adresowany do przedstawicieli/przedstawicielek samorządu oraz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z gminy: Godkowo, Barczewo, Dobre Miasto, Olsztynek, Młynary, powiatu elbląskiego i miasta Olsztyna. Uczestnicy/uczestniczki szkoleń będą następnie brać udział w 5 spotkaniach testujących model w każdym z w/w samorządów.


Szkolenia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym w Zalesiu pod Barczewem i będą obejmowały łącznie 22 godziny treningu umiejętnościowego w zakresie efektywnej pracy zespołowej oraz poznania zasad równości w JST i NGO. Szkolenia pozwolą lepiej przygotować się do dalszej pracy nad nowym podejściem do zlecania zadań w gminie czy powiecie.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Termin szkoleń: 3-5 września 2014 r.

Program szkoleń:


- 3 września 2014 r. – Szkolenie pt. „Równość szans w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz równościowe zarządzanie organizacją pozarządową” 6h szkoleniowych

- 4-5 września 2014 r. – Szkolenie pt. „Trening umiejętności w zakresie efektywnej pracy zespołowej” 16h szkoleniowych).

Miejsce:

Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZALESIE s.c.

Zalesie 12, 11-010 Barczewo

http://www.zalesiemazury.pl


Charakterystyka cyklu:
- Cykl szkoleniowy będzie obejmował 3 dni,

- Z każdego z w/w samorządów biorących udział w szkoleniu będzie brać udział łącznie 3 przedstawicieli/przedstawicielek wybranych z JST, NGO/PES zgodnie z regulaminem

- Grupa będzie liczyła 21 osób,
- Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa,
- Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe.


Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 28 sierpnia 2014 r. na e-mail: razemprofesjonalnie@gmail.com bądź dostarczenie osobiście lub pocztą na adres: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.

Uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenia telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 1 września 2014 r.


DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie >>

Program szkoleń >>

Regulamin uczestnictwa w projekcie >>

Szkolenia organizowane w ramach projektu „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” w partnerstwie z Gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

--

Joanna Białek-Pontus
Koordynator projektu / Pełnomocnik ds. ISO
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
14-400 Pasłęk, ul. Józefa Piłsudskiego 11 A
tel. 55 248 10 91-93
fax 55 248 10 90
kom. 722 121 509

ialek@screp.pl
www.screp.pl

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski