Przejdź do treści.

Rättsgrunder för självstyret pa distriktsniva.

Självstyrande distrikt i Republiken Polen aterskapades den 1 januari 1999. Självstyresmodellen pa distriktsnivan baseras pa följande rättshandlingar:
1) lagen av den 16 juli 1998 - Valordningen till kommun-, distriktsfullmäktigen och landstig Polsk författningssamling Dz. U. av 2003 nr 159, pos. 1547 med senare ändringar
2) lagen av den 24 juli 1998 om ikraftträdandet av lagen av distriktssjälvstyren, landsting samt regeringsadministrationen i län Polsk författningssamling Dz. U. Nr 99, pos. 631
3) lagen av den 5 juni 1998 om distriktssjälvstyre
4) lagen av den 13 oktober 1998. Föreskrifter vilka implementerade lagar vilka reformerade den offentliga förvaltningen
5) Ministerradets förordning av den 7 augusti 1998 avseende skapande av distrikt

Jämlikt art. 14 i lagen av den 13 oktober 1998 innehallande föreskrifter vilka implementerade lagar vilka reformerade den offentliga förvaltningen. Ersatte den 1 januari 1999 de befintliga "omradesmyndigheterna” i distriktsstäderna med distriktsmyndigheter för distrikt vilka hade sina säten i dessa städer. Funktionen av distriktsmyndighet i distriktsstäderna fylls av stadskontoret stadsstyrelsen).
Jämlikt Ministerradets förordning gällande bildande av distrikt del XIV Warmińsko-Mazurskie län, pos. 4) bildades Elblągs distrikt med myndighetens säte i Elbląg som omfattade följande kommuner: och staden Elbląg definierades som distriktsstad som fyller funktionen av Distriktsmyndighet för staden Elbląg
Hela arbetet i samband med implementeringen av reformen av den offentliga förvaltningen i länet styrdes av regeringens representanter utsedda av premiärministern vilka agerade pa länsnivan med stöd av ett hjälporgan

Under första perioden efter bildandet av Elblągs distrikt fokuserades arbetet inom Distriktsmyndigheten pa att förbereda myndigheten för utövandet av den lagstadgade offentliga uppdragen. De nyinstiftade självstyrelseorganen och förvaltningarna hade sitt säte i bygganden som tidigare nyttjades av Omradesmyndigheten i Elbląg. Pa grund av de svara lokalförhallandena arbetade Distriktsstyrelsen för att skaffa ett nytt objekt som skulle avses för Distriktsmyndighetens säte. Arbetet avslutades med framgang i juli 1999 da landshövdingen i Warmińsko - Mazurskie län överförde äganderätten till en bebyggd fastighet till Elbląg distrikt belägen vid ul. Saperów 14A. Fran augusti till december 1999 genomfördes omfattande renoverings- och anpassningsarbeten i byggnaden. Under första kvartalet ar 1999 tog man fram och fastställde stadgar för Elbląg distrikt och Organisationsregler för Distriktsmyndigheten i Elbląg distrikt. Man fastställde befattningar inom respektive interna nämnder samt anställningsgräns för hela enheten. Det togs även fram övriga regelverk och andra organisationsjuridiska handlingar nödvändig för att säkerställa riktigt och effektivt arbete av Distriktsmyndigheten. Man övervakande löpande framtagningen av organisationsregler och stadgar för distriktets organisatoriska enheter.
2 Sammansättning av Distriktsfullmäktigen i Elbląg samt val av Distriktsradet och Vicedistriktsradet

Jämlikt lagen - Valordningen till kommun-, distrikts- och landstingsfullmäktigen samt verkställighetsföreskrifterna till lagen enligt den gemensamma valkalendern till samtliga självstyrelseorgan hölls den 11 oktober 1998 det första valet till distriktsfullmäktigen.
Det första öppningssammanträdet av Distriktsfullmäktigen i Elbląg hölls den 9 november 1998 och da fattade man beslutet om val av Distriktsfullmäktiges ordförande. Till ordföranden under fullmäktiges första mandatperiod invaldes Witold Władysław Żak. Under 2a sammanträdet av Distriktsfullmäkrigen som icksa hölls den 9 november 1998 fattade Distriktsfullmäktigen beslutet om val av Elbląg distriktsrad och vicedistriktsrad. Till distriktsradet valdes Sławomir Jezierski som fortfarande sitter i denna befattning. Jerzy Konarzycki blev vicedistriktsrad.
Under Distriktsfullmäktiges första mandatperiod 1998 - 2002 hölls 27 sammanträden och fattades 271 beslut. Distriktsfullmäktigen bestod av 25 ledamöter och hade följande sammansättning:

2.Donat Dębowski
3.Urszula Gajewska
4.Czesław Handrowski
5.Genowefa Kwoczek
6.Stanisław Kalinowski
7.Roman Kogut
8.Ryszard Monkiewicz
9.Marian Matuszczak
10.Roman Najmoła
11.Andrzej Filip Orłoś
12.Eugeniusz Paluch
13.Stanisław Paździor
14.Kazimierz Pielech
15.Wiktor Sadowski
16.Stanisław Sudoł
17.Ryszard Stolarowicz
18.Józef Szymczuk
19.Stanisław Słomski
20.Sławomir Śnigucki
21.Ryszard Wroński
22.Bożena Anna Wojnarowicz
23.Ryszard Zagalski
24.Zbigniew Zasada
25.Witold Władysław Żak

Under Distriktsfullmäktiges andra mandatperiod 2002-2006 hölls 30 sammanträden och fattades 326 beslut. Till distriktsfullmäktiges ordförande valdes Ryszard Zagalski som fortfarande sitter i denna befattning. Maciej Romanowski valdes till vicedistriktsrad och har fortfarande denna tjänst. Distriktsfullmäktigen bestod av 17 ledamöter och hade följande sammansättning:

1.Marek Bardzik
2.Tomasz Błaut
3.Antoni Bramowicz
4.Halina Chabowska
5.Donat Dębowski
6.Mieczysław Filipowicz
7.Genowefa Kwoczek
8.Kazimierz Pielech
9.Maciej Romanowski
10.Sławomir Sadowski do 27.10.2005 r. /od 30.12.2005 r. Jan Kochanowski/
11.Stanisław Słomski
12.Józef Szymczuk
13. Ryszard Wroński
14.Ryszard Zagalski
15.Marek Zamojcin
16.Zbigniew Zasada
17.Witold Władysław Żak

Under Distriktsfullmäktiges tredje mandatperiod 2006-2010 hölls 34 sammanträden och fattades 300 beslut. Distriktsfullmäktigen i Elbląg bestar av 17 ledamöter, och har följandesammansättning:
1.Halina Chabowska - Pędrak
2.Donat Dębowski
3.Krzysztof Gago
4.Piotr Hajdukonis
5.Tomasz Marcinkowski
6.Joanna Bożena Naspińska
7.Jerzy Romanowski
8.Maciej Romanowski
9.Zbigniew Rutkowski
10.Stanisław Słomski
11.Stanisław Sudoł
12.Sławomir Śnigucki
13.Józef Szymczuk
14.Ryszard Wroński
15.Ryszard Zagalski
16.Ryszard Zając
17.Marek Zamojcin

3 Före detta och befintliga organisatoriska enheter inom distriktet

Jämlikt Elbląg distrikts stadgar som fastställdes med beslut av Distriktsfullmäktigen Nr V/28/99 den 26 mars 1999 till Elbląg distrikts organisatoriska enheter hörde:
- Distriktscentrum för familjstöd i Elbląg
- Centrum för socialstöd i Rangóry
- Centrum för socialstöd i Tolmicko
- Krokus, centrum för socialstöd i Władysławowo
- Offentliga vardcentralen i Pasłęk
- Skolan i Pasłęk
- Vuxenskolan i Pasłęk
- Barnhem "Orle Gniazdo" i Marwica
- Fosterhem för ungdomar i Kamiennica Elbląska
- Psykologisk-pedagogiska mottagningen i Pasłęk
- Lantbruksskolan i Gronowo Górne
- Lantbruksskolan i Pasłęk
- Trädgardsskolan i Połoniny
- Distriktsvägstyrelsen i Elbląg, Pasłękkontoret
- Distriktsenheten för funktionshindersprövning i Elbląg
- Distriktsarbetsförmedlingen i Elbląg

De antagna ändringarna till Elbląg distrikts stadgar gällande funktionen av vissa organisatoriska enheter inom distriktet innebar framför allt namnändringar för befintliga enheter, nedläggning, övertagande av staden Elblągs styrelse, iordningställande av enheters rättsstatus samt ombildning till aktiebolag i privatiseringssyfte.

Ändringarna avsåg följande enheter:
1)Lantbruksskolan i Gronowo Górne fick namnet Skolan i Gronowo Górne
2)Lantbruksskolan i Pasłęk fick namnet Ekonomi- och teknikskolan i Pasłęk
3)Vuxenskolan i Pasłęk fick namnet Yrkesskolan i Pasłęk
Enligt överenskommelse mellan självstyren blev - Distriktsarbetsförmedlingen i Elbląg from den 1 januari 2007 en organisatorisk enhet tillhörande staden Elbląg, lyder direkt under Presidenten i staden Elbląg.
From den 01.01.2010 ombildas Offentliga vårdscentralen i Pasłęk till ett aktiebolag där Elbląg distrikt har 100% aktier och får namnet AB Distriktssjukhustet i Pasłęk.

Enligt Distriktsfullmäktiges beslut Nr XXXII/28/10 av den 30.04.2010 gällande ändringar i Elbląg distrikts stadgar utgörs distriktets organisatoriska enheter av:
- Distriktsmyndigheten i Elbląg
- Distriktscentrum för familjstöd i Elbląg
- Centrum för socialstöd i Rangóry
- Centrum för socialstöd i Tolmicko
- Krokus, centrum för socialstöd i Władysławowo
- Skolan i Pasłęk
- Yrkesskolan i Pasłęk
- Barnhem "Orle Gniazdo" i Marwica
- Fosterhem för ungdomar i Kamionek Wielki
- Psykologisk-pedagogiska mottagningen i Pasłęk
- Skolan i Gronowo Górne
- Ekonomi- och teknikskolan i Pasłęk
- Vägstyrelsen i Elblągs distrikt, Pasłękskontoret
- Krishanteringsenheten i Tolkmicko
- Enheten för yrkesaktivitet i Kamionek Wielki
- Enheten för lantmäteriresurser i Elbląg
- Servicebolaget Pólko vid Ekonomi- och teknikskolan i Pasłęk
- Distriktssjukhustet i Pasłęk

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski