Przejdź do treści.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 207
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:33 dnia 05.12.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: ełcki(86), giżycki(85), gołdapski(84), olecki(85), piski(84), węgorzewski(84)
Ważność od godz. 22:00 dnia 05.12.2022 do godz. 10:00 dnia 06.12.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (6 powiatów) od
22:00/05.12 do 10:00/06.12.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: ełcki,
giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
opadach marznących
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: działdowski(87), kętrzyński(81), mrągowski(81), nidzicki(88), nowomiejski(88),
szczycieński(84)
Ważność od godz. 19:00 dnia 05.12.2022 do godz. 04:00 dnia 06.12.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (6 powiatów) od
19:00/05.12 do 04:00/06.12.2022 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów:
działdowski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, nowomiejski i szczycieński.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
opadach marznących
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(83), braniewski(85), Elbląg(84), elbląski(85), iławski(87), lidzbarski(84),
Olsztyn(85), olsztyński(87), ostródzki(88)
Ważność od godz. 06:33 dnia 05.12.2022 do godz. 22:00 dnia 05.12.2022
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowane są okresami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (9 powiatów) od
06:33/05.12 do 22:00/05.12.2022 miejscami marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów:
bartoszycki, braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
opadach marznących
Uwagi Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski