Przejdź do treści.

23 listopada 2022 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Wśród najzdolniejszej młodzieży z powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego i nowomiejskiego znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Szkołę reprezentowali: Anna Rudyk – uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego, Bartosz Jarzęcki – uczeń IV klasy technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Dawid Michałowski – uczeń IV klasy technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Aby zostać stypendystą PRM, należało otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia rocznych ocen klasyfikacyjnych musiała wynosić co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Stypendia wręczył Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty, który życzył uczniom, by spełniali swoje ambicje i marzenia: Wasze marzenia stają się dla was realnymi celami do realizacji(…).Dziś jesteście na początku swojej drogi życiowej, pamiętajcie, że wszystkie cele, jakie chcecie osiągnąć, są do zrealizowania. Kurator Nowacki podziękował również rodzicom i nauczycielom za ich wkład w sukces młodzieży, podkreślając jednocześnie, że dzień wręczenia dyplomów jest równie ważny dla rodziców jak i nauczycieli, których nazwał ojcem sukcesu uczniów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży ze szkoły muzycznej w Elblągu.

Serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności Ani, Bartkowi i Dawidowi złożył także dyrektor ZSEiT Marian Matuszczak.

Info ZSEiT: M.G.

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski