Przejdź do treści.

Dnia 30 grudnia, po raz ostatni w 2009 roku, zebrali się radni powiatu elbląskiego na XXVII sesji Radu Powiatu w Elblągu. Głównymi punktami porządku obrad były: informacja o stanie technicznym urządzeń melioracyjnych i osłony przeciwpowodziowej powiatu elbląskiego w oparciu o jesienne przeglądy oraz uchwała w sprawie budżetu powiatu elbląskiego na 2010 r.

Oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych i osłony przeciwpowodziowej powiatu elbląskiego dokonał dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu Bogdan Szymanowski. Szczególnie wiele miejsca w swoim wystąpieniu dyrektor Szymanowski poświęcił omówieniu skutków powodzi, która wystąpiła w październiku br. oraz planom poprawy osłony przeciwpowodziowej Żuław przygotowanym na najbliższe lata.

Radni podjęli także 7 uchwał, w tym w sprawie uchwalenia budżetu powiatu elbląskiego na 2010 r., która została przyjęta jednogłośnie.

Poza oficjalnym porządkiem obrad, radny Donat Dębowski omówił rozwój rekreacyjnej dyscypliny rzut podkową w gminach Markusy i Gronowo Elbląskie. Odebrał również gratulacje za wysokie osiągnięcia podczas ogólnopolskich turniejów rzutu podkową.

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski i Starosta Sławomir Jezierski podziękowali radnym za ich pracę w 2009 r. i złożyli noworoczne życzenia.

Sesji Rady Powiatu towarzyszyła wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, którą radni i zaproszeni goście mogli podziwiać w holu.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: XXVII sesja Rady Powiatu
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski