Przejdź do treści.

Dzisiaj 29.10.2009 r.) od godziny 9.00 w Starostwie Powiatowym w Elblągu odbywały się ćwiczenia przeciwpowodziowe dla wszystkich gmin powiatu elbląskiego.

Ćwiczenia ogłosił szef Obrony Cywilnej Powiatu, starosta elbląski Sławomir Jezierski ze względu na zaistniałą w tym miesiącu niebezpieczną sytuację i realną możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego w najbliższym czasie. W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu elbląskiego a także jednostek, służb i straży statutowo odpowiedzialnych za sytuacje kryzysowe w powiecie. Obecni byli również przedstawiciele 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

W pierwszej części spotkania dokonano głębokiej analizy podejmowanych działań w czasie ostatniego zagrożenia powodziowego. Chronologię zdarzeń przypomniał Stanisław Sołowiej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, zaś powstałe uszkodzenia osłony przeciwpowodziowej i wynikłe z tego tytułu zagrożenia omówił Józef Osesek z Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Szczególnie niebezpieczna sytuacja zaistniała w dniu 14 października, kiedy to na punkcie pomiarowym Batorowo zanotowano poziom wody 7,01 m, czego nie obserwowano w ciągu ostatnich 500 lat! Ze względu na zmiany klimatu i stałe podnoszenie się poziomu wód należy być przygotowanym na ponowne wystąpienie podobnych zagrożeń, nawet w obecnym sezonie zimowo-wiosennym.

Wnioski wypływające z podejmowanych działań zreferowali przedstawiciele poszczególnych gmin. Następnie przystąpiono do tzw. „gry decyzyjnej”, która polegała na symulacji rzeczywistego zagrożenia powodziowego i wynikającej stąd potrzeby ewakuacji ludzi i zwierząt gospodarskich z terenów najbardziej narażonych, tj. gmin Elbląg, Markusy, Gronowo Elbląskie. Koncepcję użycia sił i środków w takiej sytuacji przedstawili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Ćwiczenia zakończyły się praktycznym pokazem najnowszego sprzętu stosowanego do bezpośredniej walki z powodzią, m.in. urządzenia do ładowania worków piaskiem.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie elbląskim
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski