Przejdź do treści.

(Opublikowano dnia: 04.04.2023 r.)

Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na tablice rejestracyjne.

pdf Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na tablice rejestracyjne (64 KB)

(Opublikowano dnia: 23.03.2023 r.)

Zapytanie cenowe na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Elblągu tablic rejestracyjnych, odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania, w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

pdf Zapytanie cenowe tablice (1.25 MB) pdf Projekt umowy tablice (210 KB) pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1.79 MB) document Formularz ofertowy (1.05 MB)

Opublikowano 19 grudnia 2022 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Elblągu w okresie od 02.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

pdf Zapytanie cenowe materiały biurowe (256 KB) document Zał 1 formularz ofertowy (128 KB) pdf Zał nr 2 projekt umowy materiały biurowe (266 KB)

Opublikowano 30 grudnia 2022 r.

pdf Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego (291 KB)

Opublikowano 19 grudnia 2022 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Elblągu w okresie od 02.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

pdf Zapytanie cenowe materiały eksploatacyjne (255 KB)

document Zał 1 formularz ofertowy (111 KB)

pdf Zał nr 2 projekt umowy materiały eksploatacyjne (265 KB)

Opublikowano 30 grudnia 2022 r.

pdf Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego (332 KB)

Opublikowano 23 listopada 2022 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług.

pdf Zapytanie cenowe (1.05 MB) document Zał nr 1 formularz ofertowy (111 KB) pdf Zał nr 2 projekt umowy Poczta 2023 (216 KB)

(opublikowano 26.07.2022 r.)

Zamówienie na świadczenie usług usuwania pojazdów, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego z dróg znajdujących się na obszarze administracyjnym powiatu elbląskiego oraz/lub prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego, z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz/lub prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

pdf Projekt umowy 2022 2023 (4.87 MB) pdf Zapytanie cenowe (3.50 MB) document Zał nr 2 formularz ofertowy holowanie (124 KB)

(opublikowano: 08.08.2022 r.)

pdf Unieważnienie (250 KB)

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski