Przejdź do treści.

Powiat Elbląski ogłasza konkurs na brokreską obsługę ubezpieczeniową jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego  (opublikowano: 2021.09.24): pdf Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin (667 KB) document Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (19 KB) document Załącznik nr 3 Oświadczenie Brokera (21 KB) document Załącznik nr 4 Wykaz jsfp z którymi broker współpracował w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa ubezp w okresie ostatnich 3 lat (19 KB) document Załącznik nr 5 Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela dla jsfp (18 KB) document Załącznik nr 6 Wykaz liczby i wartości przeprowadzonych postępowań w zakresie szkód majątkowych i komunikacyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy

(18 KB)

Odpowiedź na zapytanie potencjalnych wykonawców (opublikowano: 30.09.2021):
pdf Odpowiedź na zapytanie wykonawcy (82 KB)

Odpowiedzi na zapytanie i wyjaśnienie treści ogłoszenia o konkursie (opublikowano: 04.10.2021): pdf Odpowiedzi na zapytanie (72 KB) pdf Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o konkursie (94 KB) document Skorygowany załącznik nr 6 (17 KB)

Odpowiedzi na zapytanie wykonawców (opublikowano: 06.10.2021): pdf Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o konkursie2 (135 KB)

Odpowiedzi na zapytania wykonawców (opublikowano: 11.10.2021): pdf Odpowiedz zamawiajacego (761 KB) pdf Załącznik nr 7 Umowa na świadczenie usług brokerskich

(420 KB)

Informacja o wyborze brokera: (opublikowano: 21.10.2021): pdf Informacja o wyborze brokera (60 KB)

Zapytanie cenowe na świadczenie usług usuwania hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego znajdujących się na terenie Powiatu Elbląskiego oraz/lub prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego oraz/lub prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zgodnie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.). pdf Zapytanie cenowe i hulajnogi (326 KB) document Formularz ofertowy (7.22 MB) pdf Wzór umowy (418 KB) pdf Notatka z wyboru hulajnogi (1.79 MB)

Zapytanie cenowe na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Elblągu tablic rejestracyjnych, odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania, w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

pdf Zapytanie cenowe tablice rejestracyjne (147 KB) pdf Projekt umowy tablice (353 KB) pdf Szczegółowy opis tablice (186 KB) document Formularz ofertowy (2) (679 KB)

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (opublikowano: 2021.04.19):

pdf Odpowiedzi do wykonawców tablice (500 KB)

Rozstrzygnięcie (opublikowano: 2021.05.04): pdf Notatka z wyboru Wykonawcy tablice (887 KB)

Zapytanie cenowe na usuwanie pojazdów z dróg publicznych i stref ruchu znajdujących się na obszarze administracyjnym powiatu elbląskiego oraz/lub prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuniętych pojazdów z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz/lub  prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuniętych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (opublikowano: 08.02.2021): pdf Zapytanie cenowe (330 KB) document Formularz ofertowy (685 KB) pdf Wzór umowy (418 KB) document
(685 KB)

Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy (opublikowano: 2021.02.18): pdf Notatka służbowa z wyboru (183 KB)

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski