Przejdź do treści.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Elblągu w okresie od 02.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

pdf Zapytanie cenowe materiały biurowe 2024 r. (253 KB) pdf Opis asortymentu materiały biurowe 2024 r. (372 KB) document Zał. nr 1 formularz ofertowy mat biurowe 2024 r. (134 KB)

pdf Zał. nr 2 projekt umowy mat biurowe 2024 r. (236 KB)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Elblągu w okresie od 02.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

pdf Zapytanie cenowe materiały eksploatacyjne 2024 r. (253 KB) pdf Opis asortymentu materiały eksploatacyjne 2024 r. (283 KB) document Zał. nr 1 formularz ofertowy materiały eksploatacyjne 2024 r. (116 KB) pdf Zał. nr 2 projekt umowy materiały eksploatacyjne 2024 r. (236 KB)

(Opublikowano dnia: 04.04.2023 r.)

Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na tablice rejestracyjne.

pdf Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na tablice rejestracyjne (64 KB)

(Opublikowano dnia: 23.03.2023 r.)

Zapytanie cenowe na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Elblągu tablic rejestracyjnych, odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania, w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

pdf Zapytanie cenowe tablice (1.25 MB) pdf Projekt umowy tablice (210 KB) pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1.79 MB) document Formularz ofertowy (1.05 MB)

Opublikowano 19 grudnia 2022 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Elblągu w okresie od 02.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

pdf Zapytanie cenowe materiały biurowe (256 KB) document Zał 1 formularz ofertowy (128 KB) pdf Zał nr 2 projekt umowy materiały biurowe (266 KB)

Opublikowano 30 grudnia 2022 r.

pdf Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego (291 KB)

Opublikowano 19 grudnia 2022 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Elblągu w okresie od 02.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

pdf Zapytanie cenowe materiały eksploatacyjne (255 KB)

document Zał 1 formularz ofertowy (111 KB)

pdf Zał nr 2 projekt umowy materiały eksploatacyjne (265 KB)

Opublikowano 30 grudnia 2022 r.

pdf Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego (332 KB)

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski