Przejdź do treści.

W dniu 24 listopada br. podczas Sesji Rady Powiatu w Elblągu miało miejsce uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznanych przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego dla trzech mieszkańców powiatu elbląskiego: Justyny Wirkus z gminy Elbląg, Magdaleny Przybysz-Pietrzak z gminy Godkowo oraz dla Jerzego Subocz z gminy Gronowo Elbląskie. Kultura jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe narodu, a obowiązkiem nas wszystkich jest pielęgnowanie i rozwijanie własnego dziedzictwa kulturowego, by funkcjonując w dzisiejszym globalnym świecie mieć świadomość i pewność swych korzeni. Wszystkim odznaczonym bardzo dziękujemy za zaangażowanie w pracę na rzecz krzewienia kultury wśród społeczności naszego powiatu.

Sylwetki osób odznaczonych:

1) Magdalena Przybysz-Pietrzak

Pani Magdalena Przybysz-Pietrzak –to mieszkanka Gminy Godkowo. Jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie, pomysłodawcą i organizatorem cyklicznej już imprezy plenerowej Palinocka, na której prezentowane jest rękodzieło, prowadzone są warsztaty dawnego rzemiosła dla mieszkańców z regionu i okolic. Utworzyła zespół Coolturalni. Organizuje konkursy plastyczne, spotkania okolicznościowe, współpracuje z wieloma instytucjami. Organizuje Plenery Fotograficzne, zainicjowała powstanie Grupy Nieformalnej Sokół z Grądek oraz utworzenie Strzelnicy Sportowo Rekreacyjnej w Grądkach.Pani Magdalena organizuje zbiórki WOŚP, angażuje się w pomoc potrzebującym, wspiera wszelkie akcje charytatywne i pomocowe. Uczestniczy w imprezach i warsztatach charytatywnych. Jej szeroka działalność i zaangażowanie mają na celu promocję regionu, a w szczególności aktywizację mieszkańców.      

2) Justyna Wirkus  

Pani Justyna Wirkus, mieszkanka wsi Myślęcin, prezes i współzałożycielka Stowarzyszenia „Nasz Myślęcin”. Propaguje działania na rzecz realizowania inicjatyw społecznych. Inicjuje działania poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego i historycznego, promuje ideę wolontariatu, zachęca do współpracy, integruje mieszkańców, organizuje spotkania wigilijne, warsztaty świąteczne, podtrzymuje tradycję kolędowania we wsi. Wspólnie z Radą Sołecką Sołectwa Myślęcin przyczyniła się do rozbudowy świetlicy wiejskiej i lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wielokrotnie zdobywała środki finansowe i materialne na działalność statutową Stowarzyszenia „Nasz Myślęcin”.  Jest pomysłodawczynią takich przedsięwzięć jak: turniej gier planszowych, zawody wędkarskie, czytanie na polanie, spotkania kulturalno-oświatowe, festyny sportowe, gry terenowe.

3) Jerzy Subocz

Pan Jerzy Subocz jest mieszkańcem Gronowa Elbląskiego. Z wielką pasją i zaangażowaniem podejmuje działania w dziedzinie kultury, których adresatem są seniorzy, młodzież czy rodziny z dziećmi. Większość czasu wolnego poświęca pracy społecznej. Jego inicjatywy aktywizują lokalną społeczność wokół wspólnych, twórczych działań. Na przestrzeni lat był inicjatorem bądź współorganizatorem wielu przedsięwzięć m.in.: Biegu Niepodległości. Współpracuje z wieloma instytucjami na terenie gminy Gronowo Elbląskie. Jego zaangażowanie w działalność na rzecz szerzenia kultury i tradycji rodzinnej miejscowości w znaczny sposób przyczynia się do promowania gminy Gronowo Elbląskie na terenie powiatu i województwa.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski