Przejdź do treści.

9 marca 2010 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy dyrekcją Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku a dowódcą 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, dotyczące współpracy w zakresie realizacji innowacji pedagogicznej pn. „Przysposobienie obronne jako element wychowawczy i patriotyczny mający wpływ na postawy uczniów i najbliższe otoczenie w szkole oraz przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji w służbach mundurowych".

W podpisanym przez generała brygady Andrzeja Danielewskiego i dyrektora szkoły Mariana Matuszczaka porozumieniu czytamy między innymi, że strony podejmują współpracę ze sobą w celu:
1) patriotycznego i proobronnego wychowania młodzieży, rozwijania jej predyspozycji do służby mundurowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Policji oraz Straży Pożarnej,
2) kultywowania i upowszechniania tradycji orężnych oraz historycznych dorobku Wojska Polskiego, szczególnie 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie,
3) lepszego przygotowania do życia uczniów i absolwentów, nabycie zdolności i odpowiedzialności w kierowaniu sobą i innymi w trudnych sytuacjach społecznych,
4) wzbogacania szkolnego programu wychowawczego o specyficzny bagaż idei narodowych, państwowych i obywatelskich, które zawsze towarzyszą efektywnemu kształceniu obronnościowemu,
5) organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym, w tym uroczystości związanych z 9 Brygadą Kawalerii Pancernej w Braniewie oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Zawarte porozumienie z pewnością uatrakcyjni program nauczania tzw. „klasy mundurowej” w ZSEiT i umożliwi absolwentom szkoły w przyszłości zdobycie atrakcyjnej pracy w służbach mundurowych.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Szkoła przyszłych generałów
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Szkoła przyszłych generałów
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski