Przejdź do treści.

Składa się z dwóch boisk: piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30 x 62 m ogrodzonego do wysokości 4 m oraz bo­iska wielofunkcyjnego, przeznaczonego do gry w piłkę siatkową i koszykową o wymiarach 32,1 x 19,1 m ogrodzonego do wyso­kości 4 m. Na terenie obiektuznajduje siębudynek sani­tarno-szatniowy. Cały obiekt ma być profesjonalnie oświetlony. Program „Moje boisko Orlik 2012” realizowany jest przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach na nowo­czesnych obiektach. Koszt budowy kom­pleksu wyniósłokoło 1.000 000 zł, 33% kosztów budowy pokryło Ministerstwo Sportu i Turystyki, kolejne 33% budżet województwa warmińsko-mazurskiego, a pozosta­łe samorząd. Powiat elbląski wyraził zainteresowanie programem i zgłosił w nim swój udział, proponując gotowość budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Propozycja powiatu elbląskiego została zaakceptowana przez Ministerstwo Sportu i Turystki oraz Urząd Marszałkowski Wo­jewództwa Warmińsko Mazurskiego. Rada Powiatu w Elblągu zabezpieczyła środki na udział wła­sny w inwestycji.Inwestycję realizowałafirma PRESTiGE spółka z o.o. ze Szczecina. Wiosną przyszłego roku planuje się dodatkowo rozbudować obiekt o bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą i elementy towarzyszące.Budowa przez samorząd powiatu elbląskiego kolejnego bo­iska o nawierzchni syntetycznej przy szkole ponadgimnazjal­nej w Pasłęku pierwsze boisko oddano przyZespole Szkół w Pasłęku) zostało podyktowane potrzebą poprawy infrastruktury sportowej i zapewnieniem masowej do­stępności do uprawiania sportu dzieciom i młodzieży z Pasłęka i okolic w tym młodzieży uczęszczającej do Zespołu. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in: Jan Harhaj Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Przewodniczący Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Waldemar Buszan Dyrektor Departamentu Sportu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Małgorzata Bogdanowicz-Bartinkowska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Ryszard Zagalski Przewodniczący Rady Powiatu w Elblągu, Starosta Elbląski Sławomir Jezierski, Wicestarosta Elbląski Maciej Romanowski, Wójtowie i Burmistrzowie powiatu elbląskiego, dyrektorzy szkół, Radni powiatu elbląskiego.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski