Przejdź do treści.

Uchwały i protokoły z głosowań dostępne są na stronie 

 http://www.bip.powiat.elblag.pl/221/Uchwaly_Rady_Powiatu/

VII Kadencja Rady Powiatu w Elblągu (2024-2029)

 
 Bieliński Robert 1
Bieliński Robert Grzegorz - Członek Zarządu
 
 
 
Magdalena Czarnocka Kaptur1
Czarnocka-Kaptur Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 
 
 
Dariusz Hoppe1
Hoppe Dariusz
 
 
 
Michał Gzowski1
Gzowski Michał
 
 BRAK ZDJĘCIA - w trakcie aktualizacji
Jakubowska Beata
 
 
 
Kwoczek Genowefa1
Kwoczek Genowefa - Przewodnicząca Rady Powiatu
 
 
 
Elżbieta Lisowska1
Lisowska Elżbieta
 
 
 
Madeja Magdalena1 
Madeja Magdalena
 
 
 
Jacek Matukiewicz1
Matukiewicz Jacek - Członek Zarządu
 
 
 
Marian Oskroba1
Oskroba Marian
 
 
 
Ponichtera Dariusz 1
Ponichtera Dariusz
 
 
 
Romanowski Jerzy1
Romanowski Jerzy - Członek Zarządu
 
 
 
Romanowski Maciej1
Romanowski Maciej - Starosta Elbląski
 
 
 
Wroński Mariusz1
Wroński Mariusz
 
 
 
Mateusz Zabłocki1
Zabłocki Mateusz
 
 
 
Ryszard Zając 1
Zając Ryszard - Wicestarosta Elbląski
 
 
 
Zamojcin Marek1
Zamojcin Marek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

 

 Klauzula informacyjna dot. monitoringu Sesji

Starostwo Powiatowe w Elblągu informuje uczestników sesji Rady Powiatu w Elblągu, że obrady są transmitowane i następuję utrwalenie wizerunku osób uczestniczących w sesji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu zrealizowania obowiązku ustawowego ciążącego na administratorze.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na stronach internetowych powiat.elblag.pl  i powiatelblag.sesja.pl 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego z siedzibą 82-300 Elbląg, ul Saperów 14A.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:   
– zapewnienie prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, transmitowania i utrwalania obrad, zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

3. Transmisja obrad sesji Rady Powiatu w Elblągu jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Elblągu i na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Osoba objęta monitoringiem, uczestnicząc w obradach sesji wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku umieszczonego na nagraniach z sesji Rady Powiatu w Elblągu. W przypadku nie wyrażenia zgody uczestnictwo w obradach sesji Rady Powiatu w Elblągu będzie niemożliwe.

5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podczas transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Elblągu oraz ich nagrywania Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane i przekazywane do państw trzecich.

7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg to: Grzegorz Dawidziuk e-mail: gdawidziuk.iod@powiat.elblag.pl, tel. 55 239 49 70  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  • Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz..511 t.j.). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669).

 

Archiwum nagrań z Sesji Rady Powiatu w Elblągu znajduje się na stronie: 

https://powiatelblag.sesja.pl/

 

 

 

 

Transmisje online Sesji Rady Powiatu w Elblągu

https://powiatelblag.sesja.pl/

Transmisje online Sesji Rady Powiatu w Elblągu

https://powiatelblag.sesja.pl/

Wszelkie informacje dotyczące Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego, w tym Regulamin przyznawania Odznaki, Wniosek o nadanie Odznaki do pobrania oraz rejestr odznaczonych Odznaką są dostępne na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem

Odznaka honorowa dla Powiatu Elbląskiego

w zakładkach:

  • uchwała w sprawie ustanowienia Odznaki,
  • Wniosek o nadanie Odznaki,
  • Rejestr odznaczonych Odznaką.

 

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski