Przejdź do treści.

Mija kolejna kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Reprezentanci organizacji pozarządowych powiatu elbląskiego mają możliwość uczestniczenia w funkcjonowaniu Powiatu poprzez wybór przedstawicieli do składu Rady w kadencji 2023-2026.

Do zadań powiatowej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii powiatu,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego, czyli w przypadku powiatu - Zarząd Powiatu, powołuje radę działalności pożytku publicznego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, działających na terenie powiatu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych muszą stanowić co najmniej połowę składu rady powiatowej. A skład rad powiatowych to 10 osób: 2 przedstawicieli organu stanowiącego, 3 przedstawicieli organu wykonawczego, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zachęcam do wytypowania przedstawiciela Waszej organizacji i przyłączenia się do wniosku o utworzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Elbląskiego na kolejną kadencję.

Rekomendację podpisaną przez upoważnione osoby proszę wysłać na adres: naszeaniolowo@wp.pl Spotkanie przedstawicieli organizacji zainteresowanych powołaniem Rady na kolejną kadencje odbędzie się 18 maja w świetlicy w Aniołowie o godz. 19:30. W razie pytań proszę dzwonić na nr 502 396 774.

Przewodnicząca Powiatowej Rady

Działalności Pożytku Publicznego

Halina Cieśla

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski