Przejdź do treści.

Regulacje prawne dotyczące pobieranie komórek, tkanek i narządów od zmarłych osób w celu ich przeszczepienia określone są w ustawie z dnia 1 lipca 2005 rokuo pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2134 z późn. zm.)

Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni (art. 5 ust 1 – 3 cyt. powyżej ustawy).

Sprzeciw można wyrazić:

  1. poprzez wpis w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
  2. poprzez pisemne oświadczenie zaopatrzone we własnoręczny podpis;
  3. poprzez ustne oświadczenie złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.

                                 Powyższy przepis stosuje się również do sprzeciwu wyrażanego przez przedstawiciela ustawowego. Osoba, która zgłosiła swój sprzeciw, może w każdym czasie zdecydować o jego cofnięciu. (art. 6 ust 1, 2, 4 ww. ustawy)

 

Przedstawione informacje mają charakter informacyjny. Decyzja o (nie)oddaniu po śmierci swoich narządów należy do każdego z nas.

 

info: Iwona Martynowicz BPZ

 

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski