Przejdź do treści.

Zapraszamy do udziału w dwudniowym bezpłatnym seminarium informacyjno-warsztatowym organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwo Amicus.
W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 dwudniowych, bezpłatnych seminariów informacyjnych obejmujących swym zasięgiem obszar całego kraju. Celem seminariów jest przygotowanie sektora kultury do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na lata 2007 , 2013 oraz nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu źródeł finansowania jak również praktycznych umiejętności aplikowania o fundusze.
Na bezpłatne dwudniowe seminaria informacyjno-warsztatowe zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury, JST, kościołów i związków wyznaniowych, szkół i uczelni artystycznych, archiwów, NGO i innych instytucji działających w obszarze kultury, będących potencjalnymi beneficjentami unijnej pomocy.
Najbliższe seminarium informacyjno-warsztatowe dla uczestników z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego odbędzie się 13-14 stycznia 2010 roku w Gdyni w Hotelu Orbis Gdynia przy ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia.
Seminarium połączone będzie z uroczystą inauguracją projektu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W celu zarejestrowania się na seminarium zapraszamy na stronę www.euronakulture.eu, by wypełnić formularz rejestracyjny. Zgłoszenia przyjmowane będą do 06 stycznia 2010 roku. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na seminarium otrzymają potwierdzenie uczestnictwa wraz z agendą seminarium drogą elektroniczną.
Organizator seminariów edukacyjnych zapewnia: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia seminarium, konsultacje z ekspertami, nocleg, wyżywienie, serwis kawowy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Serdecznie zapraszamy!
Informacji udziela: BIURO PROJEKTU- EURO NA KULTURĘ
przy TOWARZYSTWIE AMICUS
15-427 Białystok, ul. Lipowa 14,
Tel./fax.: 85653 77 53,
e-mail: rekrutacja@euronakulture.eu,
www.euronakulture.eu , www.towarzystwoamicus.pl
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski