Przejdź do treści.

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Karina Ulewska

tel.: 055-239-49-62, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg pok.23

mail: kulewska@powiat.elblag.pl

Mapa aktywności organizacji pozarządowych w powiecie elbląskim: http://www.ngo.powiat.elblag.pl/

 

Stowarzyszenia zwykłe: http://bip.powiat.elblag.pl/10284/Stowarzyszenia_zwykle/

default Ankieta baza org pozarządowych (205 KB)

 ___________________________________________________________
 
Przydatne linki:
Portal Organizacji Pozarządowych - www.ngo.pl
Bazy Danych - Organizacje Pozarządowe - www.bazy.ngo.pl
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski -www.kanal-elblaski-lgd.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblagu - www.eswip.pl/projekty/9,centrum-organizacji-pozarzadowych
Pozarządowiec - pismo społeczników Warmii i Mazur - pozarzadowiec.eswip.pl
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - www.ropwwm.org.pl
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej - www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 ___________________________________________________________


Elbląg, 29.03.2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu: sport, kultura i turystyka w 2021 r.

 

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, następujące informacje:

 1. numer konta bankowego organizacji;
 2. imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze);
 3. w przypadku warunkowego przyznania dotacji należy obowiązkowo dokonać zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zadania (najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);
 4. w przypadku przyznania niższej niż wnioskowana kwota dotacji należy dokonać aktualizacji:
  a) terminu realizacji zadania publicznego - daty rozpoczęcia realizację zadania i jego zakończenia;
  b) planu i harmonogramu działań;
  c) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  d) opisu zadania;
  e) opisu rezultatów.

Powyższe załączniki są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

 

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa:

 

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

1) XXII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia - 3 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);

2) Integracyjny turniej w siatkówkę Plażową połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 6 000,00 zł;

3) Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - 4 000,00 zł;

4) XXVII Międzynarodowy festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o "Puchar Bałtyku" - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 8 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.).

2.Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych

1) Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 5 000,00 zł.

 

  II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu

1) Noc muzeów w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - Stowarzyszenie "TalentArt" - 5 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);

2) III Ogólnopolskie Biennale Inspiracji – Początek - Stowarzyszenie "TalentArt" - 5 000,00 zł;

3) XVI Złot Miłośników Aniołów - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - 7 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);

4) Śladami dawnej twórczości - Stowarzyszenie Jantar - 7 000,00 zł;

5) Zajęcia artystyczne w Wiosce Smerfów - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie "Zalesianka" - 5 000,00 zł;

6) Spotkania z historią - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 6 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);

7) IX Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku - 10 000,00 zł.

2. Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim

1) Wsparcie zespołu Integraton - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary - 6 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.).

3. Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego

1) Mennonici na Żuławach - przewodnik Turystyczny - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" - 2 500,00 zł.

4. Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu

1) XVIII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej - Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku - 3 000,00 zł.

 

 III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

1) Nawigacyjny Rajd Rowerowy - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 5 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);

2) Kreatywna turystyka - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" - 2 500,00 zł.

  

Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2021 r.:

 1. Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego - Stowarzyszenie "GD".
 2. Grand Prix Polski I Turniej Cheerleaders w Pasłęku - Stowarzyszenie Energy Cheerleaders.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - https://rowop.pl/ 

rowop webbaner v1.1 2018 05

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski