Przejdź do treści.

HiPP jako pierwszy producent żywności dla niemowląt na świecie wprowadził słoiczki Climate-positive

Zdjęcie numer 1 w artykule: HiPP jako pierwszy producent żywności dla niemowląt na świecie wprowadził słoiczki Climate-positive

HiPP jest pierwszym na świecie producentem żywności dla niemowląt, który wprowadził na rynek słoiczki oznaczone symbolem Climate-positive. Około 119 milionów słoiczków HiPP pozwala uniknąć emisji prawe 41,9 tys. ton CO2 do atmosfery. Ważny kamień milowy w realizacji celu, który postawił sobie HiPP do 2025 - wszystkie produkty i cała firma staną się wówczas Climate-positive.

HiPP, wprowadzając na rynek pierwsze na świecie słoiczki dla niemowląt, które są Climate-positive, wysyła jasny sygnał, że robi jeszcze więcej dla ochrony środowiska, niż miało to miejsce do tej pory. Słoiczki Climate-positive, doskonale charakteryzują podejście HiPP do dbałości o środowisko – a to dopiero początek kolejnego etapu kompleksowej strategii HiPP na rzecz ochrony klimatu. HiPP jest pionierem w dziedzinie rolnictwa ekologicznego i żywności BIO dla niemowląt oraz jednym z największych przetwórców surowców ekologicznych na świecie. Dzięki słoikom Climate-positive HiPP udowadnia, że prawdziwie zrównoważona produkcja żywności jest możliwa. Aktywna ochrona klimatu i pełne szacunku, oszczędzające zasoby naturalne podejście do natury, są głównymi filarami strategii zrównoważonego rozwoju HiPP już od dziesięcioleci.

Stefan Hipp, właściciel firmy: "Wprowadzając na rynek słoiki Climate-positive, robimy duży krok naprzód i oddajemy naturze więcej, niż od niej bierzemy. Po dziesięciu latach produkcji neutralnej dla klimatu, pierwsze słoiczki Climate-positive są kolejnym przełomowym krokiem w naszej długoletniej strategii zrównoważonego rozwoju. 119 milionów słoiczków HiPP produkowanych rocznie dla dzieci w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii sprawia, że do atmosfery nie przedostaje się 41,9 tys. ton dwutlenku węgla w skali roku”  

Jak konsumenci mogą rozpoznać te wyjątkowe słoiczki wyprodukowane z poszanowaniem dla środowiska?

"W bardzo prosty sposób. Na każdej etykiecie widnieje logo Climate-positive potwierdzające nasze działania na rzecz ochrony klimatu” - wyjaśnia Stefan Hipp.

Misja HiPP do 2025 roku: wszystkie produkty oraz cała firma staną się Climate-positive.

Kolejnym celem HiPP jest doprowadzenie do tego, aby do 2025 roku cała firma, łańcuch dostaw i wszystkie produkty były Climate-positive. Climate-neutral nie wystarczy już, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza. Dlatego najwyższy czas, aby zintensyfikować działania na rzecz ochrony klimatu. HiPP jako producent żywności dla dzieci chce jak najszybciej stać się w pełni Climate-positive, ponieważ czuje się szczególnie zobowiązany, by dbać o zachowanie świata w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

„Słoiki HiPP Climate-positive są ważnym krokiem w kierunku zwiększenia ochrony klimatu w procesie produkcji żywności" - kontynuuje Stefan Hipp.

Climate-positive oznacza, że HiPP redukuje znacznie więcej dwutlenku węgla niż wytwarza w całym łańcuchu produkcji – począwszy od upraw, poprzez opakowania, transport, aż do magazynów, w których produkty są przechowywane. Każdy słoiczek HiPP oznacza aż o 350g mniej CO2 wyemitowanego do atmosfery. HiPP obliczył wszystkie istotne dla klimatu emisje związane z produkcją słoików Climate-positive, zaczynając od pól uprawnych aż po centralne magazyny dystrybutorów, a wyniki te zostały potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV Nord AG. Zanotowano wszystkie emisje dwutlenku węgla, które powstają w procesie upraw ekologicznych, poprzez produkcję i pakowanie gotowych słoików, aż po łańcuch logistyczny.

"Do 2025 roku określimy i zredukujemy ślad węglowy wszystkich produktów HiPP i wszystkich obszarów działalności firmy. Pozostałe emisje skompensujemy poprzez projekty ochrony klimatu" - wyjaśnia Stefan Hipp.

Sposób działania HiPP: identyfikacja potencjalnych oszczędności, ograniczanie emisji dwutlenku węgla, osiąganie celów klimatycznych.

Nawet wtedy, gdy zmiany klimatyczne nie były jeszcze uznawane za największe wyzwanie współczesnego świata, HiPP podejmował działania mające na celu ochronę klimatu. W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma osiągnęła bardzo wiele, przestawiając się na odnawialne źródła energii i podejmując szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, redukcję emisji gazów cieplarnianych i oszczędność opakowań. Dzięki temu emisja dwutlenku węgla w zakładzie w niemieckim Pfaffenhofen została zredukowana o ponad 80 procent. Od 1995 roku firma spełnia surowe wymagania europejskiego systemu zarządzania środowiskiem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i od tego czasu co roku redukuje swój ślad węglowy. Już od 2011 roku produkcja w zakładach HiPP w Pfaffenhofen (Niemcy) i Gmunden (Austria) jest neutralna dla klimatu. Od tego czasu wszystkie pozostałe zakłady w UE poszły w ich ślady.

"Na naszej drodze do osiągnięcia statusu przedsiębiorstwa Climate-positive ważne jest, aby zidentyfikować kolejne obszary w całym łańcuchu dostaw, w których możemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Wspólnie z naszymi partnerami w ciągu najbliższych czterech lat poświęcimy nasze działania poszukiwaniom i opracowywaniu nowych rozwiązań w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla – opowiada o planach firmy Stefan Hipp. - Obecnie jesteśmy zaangażowani w liczne projekty ochrony klimatu, które mają na celu długoterminowe kompensowanie dwutlenku węgla takie jak np. projekt wspierający tworzenie humusu, który jest w stanie wiązać w glebie dwutlenek węgla, ograniczając jego wolne emisje”.

"W ten sposób znacząco wzmacniamy zdrowie i żyzność gleby, dzięki czemu pola są bardziej odporne na ekstremalne warunki pogodowe i wspieramy bioróżnorodność" - mówi Stefan Hipp, podsumowując synergię pomiędzy ochroną klimatu a ochroną przyrody.

Ekologiczne rolnictwo w wydaniu HiPP: najlepsze dla klimatu.

Aktywna ochrona klimatu i zrównoważone działania są głównymi filarami filozofii firmy. W 1956 roku HiPP jako pionier rolnictwa ekologicznego położył podwaliny pod aktywną ochronę przyrody i klimatu, przechodząc na rolnictwo ekologiczne. Dzięki zrównoważonemu rolnictwu ekologicznemu HiPP wnosi cenny wkład w ochronę zdrowych gleb, a tym samym w ochronę klimatu. Zdrowa gleba jest nie tylko istotnym warunkiem utrzymania naszych ekosystemów, ale również w sposób naturalny magazynuje dwutlenek węgla i służy długofalowym celom ochrony klimatu. Kluczem do zdrowej gleby jest wysoka zawartość próchnicy. Dlatego HiPP promuje na całym świecie rolnictwo ekologiczne i projekty związane z tworzeniem warstwy próchniczej (humusu).

"Udowodniono, że gleby o wysokiej zawartości próchnicy wiążą szkodliwy dla klimatu dwutlenek węgla. Unikanie stosowania syntetycznych nawozów mineralnych w rolnictwie ekologicznym również zmniejsza emisję gazów cieplarnianych" - wyjaśnia Stefan Hipp.

Projekty HiPP dla ochrony klimatu - niezwykła cecha kompostu.

Tworzenie humusu odgrywa główną rolę w strategii offsetowej firmy HiPP.

"Każda garść gleby jest małym cudem dla naszego klimatu. Miliony mikroorganizmów żyjących w zdrowej glebie przekształcają resztki roślinne w cenną próchnicę, która wiąże dwutlenek węgla. Wykorzystujemy tę zasadę w naszych globalnych projektach ochrony klimatu" - informuje Stefan Hipp.

W Polsce prowadzi on od ponad 15 lat modelowe gospodarstwo ekologiczne. Obornik bydlęcy jest tam przetwarzany na wartościowy kompost. Pomysł jest prosty i genialny: poprzez napowietrzanie pryzm kompostu za pomocą maszyny w ciągu ośmiu do dziesięciu tygodni można w kontrolowany sposób przekształcić materiał organiczny w humus. Ta aerobowa metoda zmniejsza znacznie także emisję metanu.

Stefan Hipp: "Dzielimy się doświadczeniami w zakresie magazynowania CO2, które zdobyliśmy w projektach z naszymi partnerami i dostawcami surowców na całym świecie. W ten sposób wspieramy ich w realizacji własnych działań na rzecz ochrony klimatu w ich przedsiębiorstwach. Ponieważ lokalna ochrona przyrody prowadzi również do globalnej ochrony klimatu".

Wysiłki HiPP i jego wieloletniego partnera Soil & More Impacts w południowoafrykańskiej metropolii Kapsztad pokazują, w jaki sposób można wykorzystać 30 000 metrów sześciennych odpadów zielonych miesięcznie zarówno dla zieleni miejskiej, jak i rolnictwa. Do tej pory dzięki temu projektowi udało się przetworzyć ponad 10 milionów metrów sześciennych odpadów zielonych na wysokiej jakości ziemię, co pozwoliło zaoszczędzić pół miliona ton CO2. Instytucje UNEP (United Nations Environment Programme) już otwarcie zarekomendowały ten projekt wspierany przez HiPP jako sposób na kompensację emisji gazów cieplarnianych.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: bio-od-pokolen.hipp.pl

 

Zdjęcie numer 2 w artykule: HiPP jako pierwszy producent żywności dla niemowląt na świecie wprowadził słoiczki Climate-positive

 

Jeśli chcesz otworzyć rejestracje w nowym  pełnym oknie przeglądarki to klknij tutaj.

 

REGULAMIN REZERWACJI INTERNETOWEJ

§1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg tel. 55 239 49 00, e-mail: sekretariat@powiat.elblag.pl

2. Dane osobowe (nazwisko i imię, telefon, email) przetwarzane będą w celu rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi.

3. Państwa dane przetwarzane są do dnia nastepnego po dniu zarezerwowanej wizyty.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi.

5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

6. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: gdawidziuk.iod@powiat.elblag.pl

8. Klient rezerwując termin wizyty oświadcza, że na podstawie art. 4 pkt 11 RODO, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych w zakresie niezbędnym do rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi.

9. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§2 Sposób dokonywania rezerwacji

1. Aby zarezerwować wizytę, należy wskazać rodzaj czynności, wybrać datę i godzinę wizyty oraz wypełnić wymagane pola. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu „Zarezerwuj” wyświetli się potwierdzenie i numer rezerwacji. Po wpisaniu adresu email potwierdzenie zostanie wysłane na skrzynkę pocztową.

2. W dniu zaplanowanej wizyty, należy przybyć do Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14a przed umówioną wizytą i pobrać bilet wpisując numer rezerwacji na automacie biletowym znajdującym się na parterze Starostwa, za głównym wejściem do Wydziału Komunikacji i Transportu. Po wpisaniu numeru rezerwacji automat biletowy wydrukuje bilet. Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na wywołanie numeru biletu i udać się do podanego stanowiska obsługi. W przypadku niezgłoszenia się klienta do wyznaczonego stanowiska obsługi bilet zostaje anulowany.

§3 Anulowanie rezerwacji.

1. W przypadku rezygnacji z terminu rezerwacji należy skorzystać z linku w emailu, który znajduje się w skrzynce pocztowej razem z numerem rezerwacji lub skontaktować się z pracownikiem Wydziału Komunikacji i Transportu tel. 55 2394914.


Szanowni Państwo
informujemy o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Klikając w ikonę „Tłumacz Migam” mogą Państwo rozpocząć rozmowę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia wideo na komputerze/tablecie/telefonie Klienta. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w Starostwie Powiatowym w Elblągu.Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać również bezpośrednio w urzędzie.

 

 Zdjęcie numer 1 w artykule: Połącz się z tłumaczem języka migowego.

iKerg - informujemy, że w związku z wdrażaniem układu wysokościowego Amsterdam PL-EVRF2007-NH, od godz. 14:00 dnia 04 grudnia 2020r. do dnia 11 grudnia 2020r. Portal Geodety iKerg będzie nieczynny.

Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu.

Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany i załóż profil zaufany.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski