Przejdź do treści.

PROJEKT NR 1
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Operacja: 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Tytuł projektu: Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stanica Wodna w Nadbrzeżu.
Miejsce realizacji projektu: Stanica Wodna w Nadbrzeżu
Okres realizacji projektu: 05.09.2012 r. – 06.12.2013 r.
Ogólna wartość projektu: 831620,71 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 634144,04 zł
Opis projektu: Celem projektu była poprawa bazy turystycznej w rejonie Zalewu Wiślanego poprzez stworzenie nowego obiektu - Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. W tym celu przeprowadzono adaptację i remont budynku głównego - bosmanki, budynków sanitariatów, czterech domków letniskowych, dwóch wiat rekreacyjnych, a także zagospodarowano teren wokół obiektów zieleń, plac zabaw wykonano też pomost wraz z rampą slipową oraz przyłącze kanalizacyjne do sieci gminnej.

PROJEKT NR 2
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Operacja: 4.1.d Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowania działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych, w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000.
Miejsce realizacji projektu: Powiat Elbląski
Okres realizacji projektu: 19.03.2013 r. – 30.06.2013 r.
Ogólna wartość projektu: 66238,50 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 45774,57 zł
Opis projektu: Projekt dotyczył zakupu używanego samochodu terenowego oraz 10 kompletów zapór przeciwpowodziowych napełnianych wodą 1 komplet stanowi 10 m zapory) na potrzeby służb zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Elblągu.

PROJEKT NR 3
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Operacja: 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Tytuł projektu: Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stanica Wodna w Nadbrzeżu.

Miejsce realizacji projektu: Stanica Wodna w Nadbrzeżu
Okres realizacji projektu: 09.09.2013 r. – 31.01.2014 r.
Ogólna wartość projektu: 553 954,99 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 382813,93 zł
Opis projektu: Celem projektu była poprawa bazy turystycznej w rejonie Zalewu Wiślanego poprzez zakup sprzętu żeglarskiego, bojerowego i asekuracyjno-ratowniczego dla nowo powstałego obiektu - Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. W ramach projektu zakupiony został następujący sprzęt żeglarski: 1 jacht kabinowy MAXUS 24, 10 łodzi szkoleniowych typu OPTIMIST, 1 jacht regatowy klasy LASER wesja XD 1 jacht otwartopokładowy NEXO, 3 zestawy do windsurfingu, 3 zestawy do kitesurfingu, 10 kajaków dwuosobowych, 5 kajaków jednoosobowych ; sprzęt bojerowy: 5 bojerów klasy DN, 1 bojer klasy ICE – OPTI, 1 bojer klasy MONOTYP XV; sprzęt asekuracyjno-ratowniczy: 1 łódź asekuracyjna typu RIB USTKA 520, 1 QUAD KYMCO 450 MXU, 1 sanie lodowe.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski