Przejdź do treści.

PROŚBA O POMOC DLA POWODZIAN

W dniu 18.06.2010r. do Starostwa Powiatowego w Elblągu wpłynęła prośba Starosty Puławskiego Pana Sławomira Kamińskiego o pomoc finansową dla dotkniętej powodzią gminy Janowiec.
Wszelkie osoby chcące udzielić pomocy prosimy o kontakt z Sekretarzem Gminy Janowiec Panem Pi…

Czytaj więcej: PROŚBA O POMOC DLA POWODZIAN

Jedna z umów dotyczy dofinansowania projektu „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa”. Ogólna wartość projektu wynosi 1655762 zł, w tym wartość pozyskanych środków europejskich wyniesie 1343964 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 , „Infrastruktura Społeczna”, działanie 3.1 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Druga umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1103N Bielnik Drugi , Jegłownik , Gronowo Elbląskie , Stare Dolno , Marwica na odcinku Stare Dolno , Powodowo , Wysoka od km 21+048 do km 23+248 o długości 2,2 km w ramach Osi Priorytetowej 5 ,„Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działanie 5.1.6 , „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 8682489 zł, z czego udział środków europejskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) , 5699185 zł.
W imieniu Zarządu Województwa umowy podpisali marszałek województwa Jacek Protas, wicemarszałek Urszula Pasławska i członek zarządu Grzegorz Nowaczyk, zaś ze strony Zarządu Powiatu , starosta Sławomir Jezierski, wicestarosta Maciej Romanowski i skarbnik powiatu Edwarda Mazurkiewicz.

Czytaj więcej: Kolejne środki UE na inwestycje powiatu elbląskiego w Pasłęku i gminie Rychliki

W dniach 25-26.06.2010r. w Młynarach odbył się XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych „INTEGRACJE 2010”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Ośrodek Kultury w Młynarach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar. Podczas dwóch dni koncertowych zaprez…

Czytaj więcej: XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych „INTEGRACJE 2010”

Sukcesy uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym

Wakacje za pasem, a na uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym spływają zaszczyty, nagrody i wyróżnienia w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Po sukcesach młodzieży na Konkursie Regionalnym Średnich Szkół Plastycznych „Teraz Chopin 2010” w Olsztynie…

Czytaj więcej: Sukcesy uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski