Przejdź do treści.

Do 7 marca 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, organizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

- Jako samorząd województwa dbamy o zrównoważony rozwój całego regionu, w głównej mierze obszarów wiejskich, bo one obejmują większość powierzchni naszej Małej Ojczyzny - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.  - Od lat prowadzimy działania na rzecz poprawy infrastruktury wiejskiej, odnowy wsi, a tym samym polepszenia warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Naszym partnerem w tym procesie są takie organizacje jak Koła Gospodyń Wiejskich. To nasz ważny i potrzebny partner społeczny, broniący praw, reprezentujący interesy, działający na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin. Niezwykle cenię społeczną pracę Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin czy rozwijania przedsiębiorczości kobiet. Mają też one swoje zasługi w zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu kulturalnym i kultywowaniu folkloru.

Środki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielokrotnego użytku – możliwe do wyparzania, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw, ekspozytory do przetworów i innych produktów wytwarzanych przez koło gospodyń wiejskich), strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich.

Dotacja nie obejmuje z kolei zakupu materiałów do bieżącej produkcji (np. artykuły żywnościowe), artykułów jednorazowego użytku, usług, poza niezbędnymi związanymi z transportem i montażem zakupionych sprzętów, wyposażenia łazienek, komputerów, telewizorów, drukarek czy xero.

Samorząd przeznaczył na ten cel łącznie 150 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie do 8 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny finansowy gminy w realizację zadania powinien wynosić co najmniej 20 proc. całkowitych kosztów zadania i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Wkład własny może pochodzić ze środków funduszu sołeckiego.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu
- Załącznik do regulaminu - wzór wniosku
- Załącznik do regulaminu - wzór umowy
- Załącznik do regulaminu - procedura zmiany umowy
- Załącznik do regulaminu - wzór sprawozdania

info:warmia.mazury.pl

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski