Przejdź do treści.

Starostwo Powiatowe w Elblągu wspólnie z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu w celu wypromowania walorów przyrodniczo - krajobrazowych oraz historii regionu wśród dzieci i młodzieży powiatu elbląskiego organizuje kolejną, IX Olimpiadę „Przyroda i historia powiatu elbląskiego". W roku bieżącym obchodzimy 10 , lecie istnienia samorządu powiatowego, w związku z tym część pytań konkursowych związana będzie z kulturą i historią powiatu elbląskiego z okresu ostatnich 10 lat. Rozgrywki Olimpiady przeprowadzone zostaną w formie dwóch oddzielnych turniejów dla uczniów: VI klas szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego.
Turnieje dla poszczególnych grup wiekowych zostaną przeprowadzone w terminach:

• dla uczniów klas VI szkół podstawowych- 27 kwietnia 2009 roku
• dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych-28 kwietnia 2009 roku
Rozgrywki odbędą się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36 o godz. l O 00.
Zgłoszenie trzyosobowych drużyn do udziału w IX Olimpiadzie pn. „Przyroda i historia powiatu elbląskiego" należy przesyłać do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2009 roku.
Uczestnicy konkursu oprócz rozgrywek indywidualnych, w których rozwiązują pisemne testy składające się ze 100 pytań, w ramach rozgrywek drużynowych:
- wypracowują i udzielają odpowiedzi na 4 zadania,
- przedstawiają prezentację multimedialną na temat „Powiat Elbląski , Moja Mała Ojczyzna” na płycie CDDVD). Płytę wraz z oświadczeniem załącznik do regulaminu) należy dostarczyć w terminie do 20 kwietnia 2009 roku do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu ul Komeńskiego 40, pokój 30 lub 28.
- drużyny z poszczególnych szkół muszą brać udział w trzech częściach olimpiady rozgrywki indywidualne, odpowiedzi zespołowe, prezentacja multimedialna).
Jeśli drużyna zrezygnuje z którejkolwiek części - będzie wyeliminowana.
Nagrodzone prezentacje, organizatorzy planują umieścić na stronie internetowej powiatu, materiałach promocyjnych oraz zaprezentować w trakcie obchodów 10 , lecia powiatu elbląskiego.
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.
Poniżej w pliku do pobrania - regulamin Olimpiady
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski