Przejdź do treści.

Wyniki konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju w Elblągu
Na spotkaniu konsultacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego 6 listopada 2008 roku w Elblągu zaprezentowano:

1. Zarys Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2013, w tym potencjał obszaru, misję, wizję, cele i zadania strategii planowane w ramach tzw. "odnowy wsi", "małych projektów", funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywania umiejętności i aktywizacji, a także propozycje projektów współpracy oraz propozycje budżetu strategii.

2. System znakowania szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego, utrzymania szlaku oraz jego promocji, jako kluczowego zadania lokalnej grupy działania.

3. Sposób finansowania lokalnej grupy działania, w tym sprawozdanie finansowe za lata 2006-2008 i plan na 2009 rok.

4. Procedurę i harmonogram przekształcenia członków wspierających - gmin, powiatów oraz Związku Gmin w członków zwyczajnych oraz propozycje wysokości składek członkowskich gmin i powiatów jako członków zwyczajnych.

Uczestnikom przekazano również streszczenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby na 37 zaproszonych, w tym przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, powiatu elbląskiego i iławskiego, Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie oraz wójtowie i burmistrzowie gmin: Iława, Małdyty, Miłomłyn, Rychliki, Zalewo i przedstawiciele gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Kisielice, Markusy i Pasłęk, członkowie zarządu i komisji rewizyjnej LGD.

Partnerzy publiczni lokalnej grupy działania wyrazili wolę przekształcenia z członków wspierających w zwyczajnych oraz zaproponowali wysokość składek członkowskich.

W wyniku dyskusji wypracowano następujące wnioski i ustalenia:
1. Wdrożyć procedurę przekształcania partnerów sektora publicznego w członków zwyczajnych LGD, w tym: przygotować zmiany statutu LGD z uwzględnieniem zmiany statusu członków sektora publicznego, zaprezentować na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wraz z uchwałą o wysokości składek członkowskich oraz skierować prośbę do partnerów sektora publicznego o dokonanie stosownych zmian uchwałami rad gmin, powiatów i Walnego Zgromadzenia Związku Gmin.

2. Przesunąć termin Walnego Zebrania Członków LGD na po 3 grudnia 2008 roku.

3. Spłacić pożyczki za 2008 rok i wystąpić o nowe finansowanie.

4. Wystąpić o zaliczkę i kredyt w BGK na prefinansowanie zadań Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013.

5. Przyjąć zaproszenie na spotkanie z Regionalną Izbą Obrachunkową nt. finansowania zadań Lokalnych Grup Działania przez samorządy.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski