Przejdź do treści.
Fundacja 4H w Polsce zaprasza do wzięcia udziału w X edycji Konkursu im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa o Nagrodę „Kryształowej Koniczyny”.
Celem tego konkursu jest podkreślenie znaczenia działań edukacyjnych w środowisku wiejskim dla jego integracji i rozwoju, a także kształtowanie pozytywnych wzorców i autorytetów.
W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi instytutów, jednostek obsługujących rolnictwo, członkowie organizacji pozarządowych i samorządów, wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich, nauczyciele szkół rolniczych i szkół wiejskich podstawowych i ponad podstawowych, doradcy rolniczy, sołtysi, wójtowie i burmistrzowie działający na terenach obszarów wiejskich.
Szczegóły przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej
www.fundacja4h.org.pl. Osobą do kontaktu w tej sprawie na szczeblu województwa jest Pani Letycja Karuzo , nr tel. 089 521 69 25.

Kandydata do Nagrody można zgłosić na karcie zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 5 czerwca 2010 r. na adres Starostwo Powiatowe w Elblągu ul. Saperów 14A, 82 , 300 Elbląg.
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski