Przejdź do treści.

Po raz czwarty już spotkali się dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele rad rodziców, samorządów uczniowskich, pedagodzy i psycholodzy na powiatowej konferencji „Bezpieczna szkoła”, która odbyła się 4 grudnia w auli Zespołu Szkół w Pasłęku.
Głównym celem konferencji jest podsumowanie działań podejmowanych w ciągu minionego roku związanych z poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie powiatu elbląskiego. Jest to jeden z elementów programu „Bezpieczny powiat elbląski”, realizowanego wspólnie przez jednostki organizacyjne powiatu, policję, straż graniczną, straż pożarną i inne instytucje.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał starosta elbląski Sławomir Jezierski, następnie dr Elżbieta Zubrzycka wygłosiła wykład pod tytułem „Czy przyjaźń może być lekarstwem na agresję?”. Co było do przewidzenia, prawdziwa przyjaźń wyklucza pojęcie agresji. Uczestnicy konferencji mogli przy okazji poddać się testowi, czy nadają się na dobrych przyjaciół.
Marcelina Tatarynowicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku omówiła wyniki badań ankietowych uczniów I i II klas gimnazjum oraz I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu elbląskiego. Wynika z nich, że 76% uczniów czuje się w swoich szkołach bezpiecznie i wskaźnik ten od 2006 roku, kiedy badania przeprowadzono po raz pierwszy, poprawił się.
Marek Cieślak, kierownik Policyjnej Izby Dziecka Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, przedstawił informację z rozpoznania zjawisk patologicznych, demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Niepokoi fakt, że coraz więcej dziewcząt dopuszcza się czynów zabronionych prawem.
Na zakończenie konferencji Gabriela Effenberg, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, dokonała podsumowania realizacji Programu „Bezpieczna szkoła” w 2009 r. na podstawie informacji przedłożonych przez poszczególne szkoły i jednostki realizujące program.
Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski