Przejdź do treści.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Janusz Samarow z-ca Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Ryszard Zagalski Przewodniczący Rady Powiatu w Elblągu, Joanna Bożena Naspińska Radna Powiatu Elbląskiego, Anna Korzeniowska Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Elbląga, Gabriela Effenberg Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu. Konferencjapotrwado 23 listopada. Bierze w niej udział77 nauczycieli z 15 krajów Unii Europejskiej. Celem spotkaniajest zdefiniowanie treści cyfrowego nauczania oraz sposobów jego praktycznego wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej w aspekcie międzynarodowej współpracy szkół z regionów objętych projektem.
W trakcie konferencji nauczyciele przejdą takżeintensywne szkolenie warsztatowe z zakresu stosowania cyfrowych technik multimedialnych w prowadzonych przez siebie zajęciach. Zakłada się również nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami z różnych krajów uczestniczących w konferencji.
Warunkiem zakwalifikowania nauczycieli do udziału była ich praktyczna umiejętność posługiwania się językiem angielskim cała konferencja prowadzona jest wyłącznie po angielsku bez udziału tłumaczy) oraz podstawowa znajomość obsługi komputera.
Sesje plenarne konferencjiodbywająsięw hotelu Gromadaw Elblągu, zaś część warsztatowa w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. W programie konferencji znalazły się również wizyty studyjne w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu elbląskiego, a także prezentacja największych atrakcji turystycznych regionu.
Konferencję poprzedziło trzydniowe robocze spotkanie koordynatorów z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie WiMi, którzy wypracują szczegóły działań podejmowanych przez nowopowstałą sieć współpracy w okresie najbliższych trzech lat.
Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Międzynarodowa Konferencja Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski